prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next

 

Book I

Preface
Intro

 


2 Ní h-eadh ~ ach ar rotharaibh. nee hah ~ och err ro/haree No ~ but on bicycles.
1 Agus céard [ciadé, U.] a rinne sibh faoi biadh ? (Agus cad a dhein sibh fé biadh?) oggus kaerdh [ku/jae] a rhinna shiv fwee bee-a. (oggus kodh a yen shiv fae bee-a) And what didyou do about food?
2 Thug gach duine rud eicínt (éigin) leis. ~ Thug duine againn ceapairí ~ duine eile bainne ~ duine eile tae agus siucra ~ agus mar sin de. ~ Bhí túlán againn freisin (leis) [fosta, U.] ~ agus lasamar teine ~ agus rinneamar (dheineamar) an tae dúinn fhéin. hug goch dhinneh rudh ekeentch (aegin) lesh ~ hugh dhinneh og'-ging (og-ging') kapuree ~ dhinneh elleh bon-yeh ~ dhinneh elleh tae oggus shookra ~ oggus mor shin djeh (deh) ~ vee thoolawn og'-ging (og-ging') freshin (lesh) [fostha] ~ oggus lossamur tchinneh (tinneh) oggus rhinnamur (yen-amur) un tae dhooing haen (faen). Each one brought something ~ One of us brought sandwhiches ~ another milk ~ another tea and sugar~ and so on. We had a kettle also ~ an we lit a fire ~ and made the tea for ourselves.
1 Ba dheas sin (san). ~ cuir chugam do chupán anois. ~ Tá an tae sin agat fuar. buh yass shin (sun) ~ kur huggam (hoom) dhu khupawn a-nish' ~ thaw un tae shin og'-guth (og-guth') foor. That was nice! Pass me your cup now ~ that tea you have is cold.
2 Ó, ní bheidh a thuilleadh agam ~ go raibh [rab, U.] maith agat. ~ Bhí dhá chupán agam cheana féin. o/, nee vae (veg) a hilla og'-gum (og-gum') ~ guh ruh [ro/]moh og'-guth (og-guth') ~ vee ghaw khupawn og'-gum (og-gum') hann faen. Oh! I'll have no more ~ thanks. ~ I have had two cups already.
1 Is cuma faoi (fé) sin (san). ~ Tá na cupáin sin an-bheag ~ tá fhios agat. iss kuma fwee (fae) shin (sun) ~ thaw na kupawin shin on v-yug ~ thawiss og'-guth (og-goth'). That does not matter ~ Those cups are very small ~ you konw.
2 Is annamh a ólaim an dara cupán ~ gan trácht ar an treas cheann. ~ tá mo lán dóithin agam ~ go raibh maith agat. iss onnav a o/lim un dhara kupawn ~ gon thrawchth err un thrass kh-yawn (kh-yown) ~ thaw muh lawn dho/hin og'-gum (og-gum') ~ guh ruh moh og'-guth (og-guth'). I seldom take a second cup ~ not to mind a third. } I have had plentry ~ thank you.
1 Níl dúil agat 'sa tae mar sin ~ níl fhios agam (ní fheadar mé) beo ~ céard [caidé, U.] (cad) a dheanfainn gan an cupán tae ~ go mórmór tar éis mo dhínnéir [meadhon-lae, U.]. neel dhoo-il og'-guth (og-guth') sa tae mor shin ~ neelis og'-gum (nee adhar mae) b-yo/ ~ kaerdh [kud-jae'] (kodh) a yeeuning gon un kuppawn tae ~ guh mo/r mo/r thrash muh yeenaer [v-yawn-lae] You are not fond of tea, so. ~ I don't kow on earth ~ what I would do without the cup of tea ~ especially after my dinner.

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See GUIDE

contact me!
i r i s h   a t  h o m e   -  b o o k   o n e   -   m á i r e   n í   c h e a l l a c h á m
©2005 phouka.com