prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next


title
preface
contents

 

 

 

Lesson One

[pages 1-3 are missing ]

Exercise 1

1. Um agus ór. 2. Ar agus bás. 3. Bos agus cos. 4. Bán agus gorm. 5. Brat agus slat. 6. Mac agus rún. 7. Már agus sal. 8. Mil agus ór. 9. Úr agus olc. 10. Bos agus born. 11. []us agus cab. 12. Bán binn. 12. gort agus bión. 14. im agus mil. 15. la agus mí. 16. mí old; gort bán; ór trom; min mín, milis 17. brat gorm; im úr, agus bán binn. 18. clar bán, brón trom, agus bás olc 19. anam agus corp. 20. slat agus ór; cré mín, agus min úr.

OBS - The position of the adjective is always after the noun with whichi it agrees.

Vocabulary

aill a cliff glan clean
al a brood glas green
ala swan lan full
an the (def. artile) long ship
ard high lorg track
at swelling mal late
bad a boat mam mother
barr topp mór great, large
a cow mós manner
bog soft muc pig
bolg belly, pouch, paunch nós fashion
cam hooked, bent óg young
cas case orc prince
dall blind ord order
dill fond, dilis, fond, loving pis pease (see Obs.1)
dubh black (pr. duv) port harbour, a tune
fada long righ (pr. ree) king . Italian re, spanish rey
gann scarce  
gar near rosg eye
gas stalk tonn wave

Exercise II

1. ál óg 2. ala bán 3. at árd 4. bolg mór 5. bó dubh 6. cár cam. 7. barr glar 8. bád fada 9. orc dal. 10. mam aill. 11. gas gann. 12. long mór 13. lorg glan. 14. rosg gorm. 15. righ óg. 16. ord gar. 17. tonn mór. 18. gas bog. 19. port binn. 20.. tonn ard, agus at mór. 21. muc dubh agus bó glas. 22. rosg bog, agus bolg mór. 23. ala mal, agus al gann. 24. gas bán, agus bárr bog. 25. pis lán, agus gas cam. 26. ros úr, agus ór trom.

Vocabulary

báll a member crom crooked
blas taste cúl back
bord table hound
broc badger donn brown
bun foundation, bottom rus wood
cat cat srón nose
cill church, graveyard am, is, are
clan children tinn sick, unwell
clé left-handed tír country
cló nail, type, default tor tower
clú fame tord silense
corn goblet tús beginning

Exercise III

1. tá an ball tinn. 2. an cat agus an broc. 3. tá an bos clé tinn. 4. tá an tír bán. 5. tá an clo dubh. 6. tá an tonn gorm. 7. tá an cat donn. 8. Tá an mac óg. 9. Tá an lá fada 10. tá an tor ard. 11. tá an t-im úr 12. tá an bord árd. 13. tá an corn crom.

Exercise IV

1. Honey and butter. 2. Top and bottom. 3. Hand and thigh. 4. Blue and white. 5. Gold and country. 6. The day is long. 7. The land is brown. 8. The king is young. 9. The prince is tall. 10. The friend and the beloved. 11. The day and the month. 12. The son and the children 13. The clay is fresh. 14. The stalk is green. 15. The goblet is high. 16. The eye is blue. 17. The wave is large. 18. The son and the mother. 19. Bad and fresh. 20. The meal is fine. 21. The stronghold is high. 22. The foot is long. 23. The beginning is near. 24. The table is large and high, and the children are young and fond. 25. A brown hound, a white cat. 26. The butter is fresh, a secret is sweet. 27. The fashion is new. 28. Gold is scarce. 29. Death is late. 30. A friend and gold are near.

 

 

 

contact me!
self-instruction in irish -Bourke - 1885
©2005 phouka.com