Learning Home

 


 

 


Ceacht 4 – Lesson 4

I Conversation Practice

A. Fill in the blanks with appropriate items to complete the conversation.

Some blanks can be filled in more than one way, others only one way.

1 Donncha: Dia dhuit, _____ Cháit. Cén _______ a bhfuil ____?
  Cáit: Dia's Muire ___________, a ________. Tá mé go _______.Cén ___________ a bhfuil ________?
  Donncha: Tá mise ____ hiontach. Nach _________ an áit go ___________ anseo?
  Cáit: Tá, _____________ a tá a bháisteach go _________.
     
2 Donncha: A Cháit, _______ bhfeiceann tú mo scian phóca áit_____ bith? Níl a ___________ agam cá __________ sí ar _______ ar ______.
  Cáit: Tá rudaí _______ leor ansiúd ar (=on) an talamh. B'fhéidir _______ bhfuil do scian phóca ________>
  Donncha: Ó tá; feicim anois. Go __________ maith 'ad.
  Cáit: Tá fáilte ___________.

[mo = my; do=your]

B. Complete the dialogues with an appropriate response for each line.

 

Máirtín Dia dhuit a Pheige.
  Peige _________________________________________________.
  Máirtín Tá mé go maith. Cén chaoi a bhfuil tusa?
  Peige _____________________________ Nach bhfuil Éirinn go hálainn?
  Máirtín Tá, ach __________________________________.
  Peige Bhoil, ________________________________________.

II.Gender

A. Make a single sentence out of the following, as shown.

Feicim fear. Tá sé mór. --> Feicim fear mór.
Feicim bean Tá sí mór. ---> Feicim bean mhór.

 1. Feicim cláirseach. Tá sí go breá.
 2. Feicim feilméara. Tá sé sásta.
 3. Feicim scian. Tá sí beag.
 4. Feicim seomra. Tá sé go deas.
 5. Feicim bean. Tá sí leisciúil.
 6. Feicim cearc. Tá sí go maith.
 7. Feicim bó. Tá sí mór.
 8. Tá Gaeltacht ann. Tá sí go deas.
 9. Tá coláiste ann. Tá sé go hiontach.
 10. Tá fuinneoig ann. Tá sí mór.
 11. Tá bord ann. Tá sé go maith.
 12. Tá talamh ann. Tá sé go maith.
 13. Tá tír ann. Tá sí go hálainn.
 14. Tá múinteoir ann. Tá sé beag.
 15. Tá áit ann. Tá sí go haoibhinn.

B. Fill the blank with each noun given, leniting the adjective where necessary.

 1. Tá _____________ beag ann.
  • cláirseach
  • cailín
  • Gaeltacht
  • fuinneoig
  • coláiste
  • tír
 2. Tá __________ deas ann.
  • teach
  • feadaíl
  • lampa
  • scian
  • sagart
 3. Tá _____________ mór ann.
  • garraí
  • báisteach
  • doras
  • bean
  • cearc
 4. Tá __________ breá ann.
  • Gaeilge
  • teach
  • bád
  • tír
 5. Tá _________ maith ann.
  • bean
  • cearc
  • fuacht
  • múinteoir
  • áit
  • talamh

 

Lesson 3

Nancy Stenson's Workbooks - Learning Irish

Lesson 5