Learning Home

 


 

 


Ceacht 9 – Lesson 9

Litriú an chaideáin:

LI Caighdeán
bricfásta bricfeasta
caraid cara
leitir litir

I. Plurals and article

A. Make the following phrases plural.

an mhuic an abhainn
an t-úlla an tine
an chaora an oíche
an tseachtain an fheilm
an madadh an t-am
an bhean an timpiste
an feilméara an chláirseach
an teach an eochair
an tsráid an sliabh
an sagart an fharraige

B. Make the following phrases plural.

an créatúr bocht an fear mór deas sin
an chaora mharbh úd an t-éan breá ciúin
geimhread réasúnta dona agus fuar  
seachtain ó shin an gasúr dána seo
an bhróig dhaor an cnoc mór iontach sin
an bhean chantalach chosúil leis an gcailín úd  
an abhainn mhór in aice leis an gcoláiste seo  
an tsráid seo faoin bhfuinneoig mhór  
an sagart spéisiúil sin cearc Sheáiníin
an leaba chompóirteach eile sin  

C. Make the following singular.

 1. na beithigh óga úd
 2. na hoícheanta fliucha sin
 3. na daoine uaisle sin
 4. na postaí maithe
 5. leabhartha Gaeilge tábhachtacha
 6. na hasail bhradacha olca
 7. na scoileanna iontacha seo uilig
 8. na hÉireannaí tuirseacha seo
 9. driofúracha Thomáisín
 10. na cathaoireacha compóirteacha úd

II. Pronouns.

Fill in the correct form of the pronoun.

Ex. Tá (you) *tú* anseo. Feicim anois (you) *thú*.

 1. Tá Máire ansin. Feicim anois __________.
 2. Feicim _________(him) ach ní chloisim ________(him). An bhfuil_________(he) ag caint?
 3. Tá _____(we) anseo, ach níl __________(they_) anseo. Mar sin, ní fheiceann__________(they)_________(us) agus ní fheiceann __________(we) _________(them).
 4. Beidh ________(I) agus _______(you, pl) anseo aríst amáireach.
 5. Cá bhfuil ___________(you)? Ní fheicim ___________(you).
 6. Tigim __________(him) agus_________(her).
 7. Sílim go bhfuil __________(you) agus ________(she) sásta.
 8. Beidh mo mhuintir anseo amáireach. Tá Máire agus _________(they) i gConamara anois.
 9. Cloisim __________(you, pl.); an gcloiseann ___________(you, pl._) __________(me)?

(Note the order of pronouns in conjoined phrases, they are not always in the same order as in English.

III. Ann and pronouns.

Ann, as it is used to complete a sentence, can be compared with a pronoun. Compare the following two sentences.

Feicim an múinteoir ach ní fheiceann Úna é.

Tá Páidín anseo, ach níl Úna ann.

Just as é stands for an múinteoir in the first sentence, so ann stands for anseo in the second. This is why ann should not be omitted in such sentences, any more than é can be in the first.

Fill in ann or a pronoun where necessary. Where nothing is needed to complete the sentence, just add punctuation.

 1. Ta neart beithigh ar an bhfeilm, ach níl caora ar bith
 2. Cá bhfuil na múinteoirí uilig
 3. Tá feilméara maith
 4. An gcloiseann tú na daoine sa teach ósta? Ní chloisimse
 5. Tá an chathaoir compóirteach
 6. Tá an chathaoir chompóirteach
 7. Feicim go leor daoine, ach ní fheicim Máire
 8. Bhí Máirtín anseo aréir, ach ní fheicim anois
 9. Bíonn an sagart ag caint ach ní thigeann duine ar bith
 10. Tá cait glic, ach níl siad go deas.
 11. Tá múinteoirí maithe ag an gcoláiste, agus tá leabharlann iontach
 12. Cá bhfuil Peige? Bhí sí anseo inné, ach níl sí anois

Ní bheidh ceacht ann an tseachtain seo chugainn. Níl mé cinnte an mbeidh an tseachtain ina dhiaidh sin, b'fhéidir nach mbeidh mé ar ais fós. Cuirfidh na freagraí roimh an Nollaig má tá seans agam, nó mara bhfuil, sa mbliain nua. Nollaig shona dhaoibh, agus Athbhliain faoi mhaise. Neansaí

 

Lesson 8

Nancy Stenson's Workbooks - Learning Irish

Lesson 10