Learning Home

 


 

 


Ceacht 16

Litriú an Chaighdeáin

LI Caighdeán
siúnéara siúnéir
tit tuit
titim tuitim

I. Ag.

A. Líon an bearna leis an bhforainm réamhfhoclach (Fill in the blank with the prepositional pronoun form of the pronoun in parentheses).

Sampla: Tá a fhios agam (mé)

 1. Tá cóta ______________ (mé)
 2. Tá ciall __________(í)
 3. Tá foighid _____________(muid).
 4. Tá ceol ___________ (é).
 5. Tá an ceart _________(thú).
 6. Tá Spáinnis __________(iad).
 7. Tá éad __________(sibh).
 8. Tá a fhios _____________(muidne).
 9. Tá airgead ____________(í féin).
 10. Tá carr ____________(eisean).

B. Scríobh freagra (Answer the question using a prepositional pronoun).

 1. An bhfuil teach agat?
 2. An bhfuil gasúir ag Bríd agus Máirtín?
 3. An bhfuil foighid ag Cáit?
 4. An bhfuil súil agaibh go mbeidh sibh anseo?
 5. An bhfuil an ceart agam?
 6. An bhfuil éadaí deasa ag Máire?
 7. An bhfuil rud ar bith ag Pádraig?
 8. An bhfuil gasúir eile ag do mhuintir?
 9. An bhfuil an t-am againn?
 10. An bhfuil teangacha eile ag Tomáisín?

C. Líon na bearnaí (Fill the blanks with prepositional pronouns corresponding to the underlined words).

 1. Deir Cáit go bhfuil foighid ____________.
 2. An bhfuil tú cinnte go bhfuil an ceart ____________?
 3. Tá feoil ag Páidín, agus tá iasc __________ freisin.
 4. Feicim sibh, agus tá leabhartha ________________.
 5. Cá bhfuil mo chairde? Tá an t-airgead _____________.
 6. Beidh mé anseo, agus beidh carr ___________.
 7. Tá beithigh ag an bhfeilméara, ach níl caoirigh __________.
 8. Fanaigí ansin agus bíodh foighid _______________.
 9. A Bhríd, an bhfuil mo chóta _____________? Tá do cheannsa___________.
 10. Ní raibh na mná sásta fanacht; bhí ciall _____________.
 11. Cloisim Peige ag casadh amhrán; tá an-cheol ____________.
 12. Ní raibh muid anseo, mar bhí obair _______________.
 13. Sílim nach bhfuil a fhios _____________ é sin.
 14. Tigeann an cailín sin an cheis, ach níl an freagra______________.
 15. NÍl dearthair ar bith ag Donncha, ach tá seisear driofúracha_____________.

II. Possession with seósin/ Tamsa, etc.

A. Líon na bearnaí (Fill the blanks with apossessive form using seósin ang ag as described in section 3 of this lesson. Then say the sentences out lout. This is primarily a spoken construction, and is much commoner, especially in the plural than the possessive adjectives in speech.)

 1. Tá do theachsa anseo, ach tá an teach _______________(ours) ar an mbóthar eile.
 2. Cá bhfuil mo mhála. Seo é an mála _____________ (yours).
 3. Bhí siad uilig ag an teach ósta, ach tháinig siad abhaile ag coinneáil leis an gcraic ag an teach ______________ (theirs).
 4. Bhí tine ag an bhfeilm __________________(ours) go moch ar maidin.
 5. Deir Bríd go bhfuil an carr sin _________________(yours-pl) nua.
 6. Cá bhfuil Máirtín? Tá an buachaill ___________ (mine) ro-dhána.
 7. Bhí Pádraig anseo ar maidin. -- Cén Pádraig? _ Pádraig___________ (ours).
 8. Cá bhfuil an carr __________________(yours-pl)?

 

Lesson 15

Nancy Stenson's Workbooks - Learning Irish

Lesson 17