Learning Home

 


 

 


Ceacht 22

I. Conditional

A. Change the following from future tense to conditional.

 1. Tastóidh airgead go leor le goil go hÉirinn.
 2. Ní chuimhneoidh tú ar an leabhar sin.
 3. Éistfidh siad leat.
 4. Dúiseoidh Máire go moch.
 5. Réiteoidh Maime dínnéar maith.
 6. An bhfanfaidh sibh linn?
 7. Dúinfidh muid an doras.
 8. Nach labhróidh na gasúir Béarla?
 9. An aithneoidh tú mé?
 10. Gnóthóidh sé an cluife.

B. Déan ceist astu seo.

 1. Bhraitfinn ort.
 2. D'fhiafródh na gasúir cá bhfuil sibh
 3. Ní chuideodh sé linn.
 4. Chodlódh muid go maith ansin.
 5. Tharlódh sé sin.
 6. Ní chuirfinn cheist mara mbeadh a fhios agam.
 7. Ghlanfaí an t-orlár.
 8. Léifidís leabhar 'chuile lá.
 9. D'fhéadfá cuidiú liom.
 10. Ní bhacfadh Máirtín leis an amadán sin.

C. Déan abairtí diúltacha, mar seo:

Bheadh sé anseo --> Ní bheadh sé anseo.

 1. D'fhanfadh sé tamall fada.
 2. Phéinteálfainn an teach.
 3. Thaithneodh sé leis an múinteoir.
 4. Leanfadh sí é.
 5. An siúilfeá go Gaillimh?
 6. Phósfadh Bríd thú, dhá n-iarrfá uirthi é.
 7. Dhéanfaidís obair mhaith, agus shaothróidís páí mhaith.
 8. An gcoinneofá anseo é?
 9. D'imreoinn cluife eile lead dhá mbeadh an t-am agam.
 10. Ghoidfeadh sé torthaí ón siopa.

D. Líon an bearna le foirm cheart an bhriathair idir lúibíní.

 1. Dhá mbeadh sé anseo, bheinn sásta. (bí)
 2. Dhá __________ an bháisteach thú, ní bheifeá sásta. (fliuch)
 3. Dhá ________ na buachaillí an fhuinneoig, ní bheinn sásta. (bris)
 4. Dhá ___________ sibh mé, bheinn sásta. (aithnigh)
 5. Dhá _________Cáit an t-arán, bheinn sásta. (gearr)
 6. Dhá _________ na mná amhrán, bheadh muid sásta (cas)
 7. Dhá __________ sibh suas, bheadh muid sásta. (seas)
 8. Dhá __________ muid ag obair, bheifeá sásta. (tosaigh)
 9. Dhá ___________muid toitíní, ní bheadh Maime sásta. (caith)
 10. Dhá __________ Seáinín ar an leabhar, bheinn sásta. (breathnaigh)
 11. Dhá _________sibh san abhainn, bheadh sibh fliuch (snámh)
 12. Mara. ___________ mluid go lmoch, bheadh muid deireanach. (éirigh)
 13. Mara ______________ tú agat é, ní bheadh sé agat. (tarraing)
 14. Dhá _____________ muid an t-airgead, ní bheadh muid sásta. (caill)
 15. Mara __________ sé mé, ní bheinn sásta. (pó

II. The preposition ó.

A. Líon an bearna.

 1. Tá cúnamh ag tastáil _______________ (mé)
 2. Tá airgead ag tastáil _____________ (iad)
 3. Tá cairde ag tastáil _________ (é)
 4. Tá leabhartha ag tastáil ___________ (sibh)
 5. Tá báisteach ag tastáil ____________ (muid)
 6. Tá leitir ag tastáil ______________ (mise)
 7. Tá dochtúr ag tastáil______________(thú)
 8. Tá béilí maith ag tastáil __________ (í)
 9. Tá toitín ag tastáil _________ (muid)
 10. Tá deoch ag tastáil _________ (é sin)

B. Fill the blank with a prepositional pronoun form of ó that agrees with the underlined pronoun.

 1. Deir sé go bhfuil airgead ____________.
 2. Síilm go mbeidh leitir agat _____________ amáireach.
 3. Níl Peige cinnte céard atá _______________.
 4. Tá muid cinnte go bhfuair siad an t-airgead _____________.
 5. An síleann ssibh go bhfuil deá-aimsir ag tastáil _________?
 6. Deir Maime go bhfuair sibh leitir _____________.
 7. Deir na múinteoirí go bhfuil tilleadh páí ___________.
 8. An bhfuil tú cinnte go bhfuil deoch ___________?
 9. Deir Pádraig go mbeidh leitir againn __________ go luath.
 10. Tá me ag rá leat go bhfuair mé an slaghdán seo ________.

III. A+ lenition

Finish the sentences with the verbal noun of the verb in parentheses, with or without a + lenition, as appropriate.

 1. Bhí mé ag iarraidh ________________(fiafraigh), ach ní raibh sé sásta _______________ (abair) cá raibh sé arú-aréir.
 2. Níl mé in ann ________________ (samhlaigh) céard atá siad a dhéanamh ansin.
 3. Bhí muid sásta ___________ (faigh) amach go mbeifeá ag teacht ar ais.
 4. Tá sí ag caint, ach ní mé in ann ____________________. (tig)
 5. Sin rud nach bhfuil sé in ann _________________ (samhlaigh)
 6. Tá Páidín ag iarraidh _____________ (cuimhnigh) ar na daoine a bhí ann.
 7. An bhfuil Úna in ann _______________(tig) cén fáth a bhfuil cogadh ar siúl?
 8. Bhí muid sásta an freagra ______________ (faigh) amach.
 9. Bhí mé ag iarraidh ______________(faigh) amach cé hí, ach bhí drogall orm ____________. (fiafraigh)
 10. Tá sé deacair é __________________ (amach) (déan)
 11. Sin rud nach bhfuil muid in ann ________________. (samhlaigh)
 12. Beidh mé sásta _______________(fiafraigh) dhíobh céard atá ar siúl, ach ní bheidh siadsan sásta ___________(caint) liom

IV. Plurals

A. Give the plural forms of the following nouns.

binse céad leath
bláth arasán curach
siúinéara paidir scuab
toghachán sruth droichead
amadán údar marc
staighre féasóig páirc
mac léinn páirtí léacht
séipéal halla tom
máistir cósta seol
citeal céibh Francach
bean rialta cor aill
scoláireacht deis cogadh
braon píosa oibrí
pinsinéara loch ainm
leac droim fál

B. Give ten more examples of each of the following plural types.

Slender Consonant -acha -anna
bád-b/aid uncail-uncaileacha bus- busanna

 

Lesson 21

Nancy Stenson's Workbooks - Learning Irish

Leson 23