prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next

 

Book I

Preface
Intro

 


pónairí po/naree Beans
péise paesha Peas
bagún bog'-oon Bacon
slisne bagúin shlishne bog'-ooin Rashers
ubh uv Egg
uibheacha iv-vucha (ee-ah) Eggs
caoirfheoil ku/-eer-yo/l Mutton
mairtfheoil morth-yo/l (mort-yo/l Beef
muicfheoil mwick-yo/l Pork
laoighfheoil lu/-ee-yo/l1 Veal
     
tor thur Fruit
ubhall, ubhlaí ool, oolee Apple, apples
oráiste, oráistí urawshthe, urawshthee an Orange, oranges
líomóid, líonóidí leemo/id, leemo/idjee a Lemon, lemons
sugha talmhan soo thol-oon Strawberries
sugha craobh soo kreev (kreav) Raspberries
spíonáin spee-nawin Gooseberries
peire, peirí pera, peree a Pear, pears
pluma, plumaí pluma, plumee a Plum, plums
smeura smaera Blackberries
risíní risheenee Raisins
cuiríní kureenee Currants
silíní shilleenee Cherries
caora fineamhna ku/-eera1 (kaera) finoona Grapes
peithseóga paesho/ga Peaches
áirní awrnee Sloes
     
cupán kuhpawn cup
fo-chupán fuh-khupawn saucer
pláta, plátaí plawtha, plawthee plate, plates
scian, sceana shkeen, shkanna knife, knives
spúnog, spúnóga spoono/g, spoono/ga spoon, spoons
gabhlóg, gabhlóga gowlo/g, gowlóga Fork, forks
siucrán shoo'-krawn sugar bowl
salannán sollanawn salt-cellar
crúiscín or cuachán krooshkeen, koouch-awn jug, piter
crúiscín an uachtair krooshkeen un oochthir cream jug
naigín noggeen mug
corcán or pota kirkawn, putha pot
corcán an tae kurkawn un tae tea pot
túlán thoolawn kettle
gríoscán gree-uss-kawn frying pan
bácús baw-kooss oven
gloine glu/-ina 1 glass
buidéal buj-ael (bud-ael) bottle
mias, miasa mee'-uss, mee'-ussa dish, dishes
soitheach, soithigh sae-uch, sae-hee (suh-uch, suh-ee) vessel, vessels
soitheach an dríodair sae-uch (suh-uch) un dhree-dhar slop-bowl
     
cupán tae ~ má's é do thoil é [bhur dtoil é, P.] kupawn tae ~ maw-shae dhu hull'-ae 2 [voor dhull'ae] A cup of tea ~ please
an t-arán ~ má's é do thoil é un thrawn ~ maw-shae dhu hull'-ae2 Bread ~ please

1. Pronounce u/ very short and run it into the next vowel
2 Liquid "ll" as "ll" in "brilliant"

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See GUIDE

contact me!
i r i s h   a t  h o m e   -  b o o k   o n e   -   m á i r e   n í   c h e a l l a c h á m
©2005 phouka.com