p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next


title
preface
contents

Part I
Chapter 1
Chapter 2

Part II
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6

Part III
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5

 

 

Chapter 5 - The Noun

§37. — Irregular Verbs

There are thirteen irregular verbs, viz.: —

to be gním to do
abair to say iṫ to eat
deir to bear riġ to reach
ċíḋim to see taḃair to give
cluin to hear tar to come
déan to do téiḋ, té to go
faġ to find    

§38. — The Substantive Verb, , to be

Imperative Mood

Singular Plural
... bímís
bíḋíḋ
bíoḋ, bíḋeaḋ sé bídís

Indicative Mood - Present Tense

Singular Plural
atáim, táim atámoid, támoid
atáir, táir atáṫaoi, táṫaoi
atá sé, tá sé atáid, táid

There is another form also used, viz., is or as me, is or as tu, &c. This form is called by O'Donovan "the assertive verb." It may be called from its use the assertive present. Vid. §64.

Negative and Interrogative Form

Singular Plural
ḃfuilim ḃfuilmíd
ḃfuilir ḃfuiltí
ḃfuil sé ḃfuilid

It will be udnerstood that this form requires the negative or interrogative particles preceding, as ní ḃfuilim, I am not; an ḃfuil tú, are you? There is also a relative form of the present, namely, bios.

Consuetudinal Present

Singular Plural
bíḋim bímíd
bíḋir bíṫí
bíḋeann, bíonn sé bíd

This, with the exception of the third singular, is a regular present for . The third singular was also, anciently, bíd sé. It is, however, used in the modern language as a consuetudinal present.

Past

Singular Plural
bíḋeas bíomar
bíḋis bíoḃar
bí sé bíodar

Past- Negative and Interrogative form

Singular Plural
raḃas raḃamar
raḃais raḃaḃar
raiḃ sé raḃadar

There is also another form akin to this latter (vid. Zeuss), used, however, only in the analytic form, viz., baḋ, sometimes spelled buḋ, or ba. The form buḋ is sometimes, though rarely, used for the future.

Consuetudinal Past

Singular Plural
Bíḋinn bímís
ḃíḋṫeá bíṫí
bíḋeaḋ, bíoḋ sé bídís

Future

Singular Plural
beiḋead, biad beiḋmiḋ, biaḋmaoid
beiḋir, biair beiḋiḋ, biaḋaíḋ
beiḋ sé, beiḋid, biaid

Infitive Mood

do bheit

Participle

ag beith

The form ab occurs with the particles do, go, gur, &c, in a past and present signification, and also with evident propriety in some interrogatory sentences; as do'b áluin an ḃean í, she was a beautiful woman; deirim gurab é, I say it is, or was, as the case may be; ab é so an fear, is this the man?

§39. — Abair, to say

Active Voice

Imperative Mood

... abramaois, abramaoid
abair abraíḋ
abraḋ sé abraidís

Indicative Mood - Present Tense

deirim, abraim deirimíḋ, abramaoid, abram
deirir, abrair deirṫíḋ, abraíḋ
deir sé, abraiḋ sé deirid, abraid

Indicative Moode - Consuetudinal Present

deireann mé, tú, sé, etc

Indicative Mood - Past Tense

duḃras duḃramar
duḃrais duḃraḃar
duḃairt sé duḃradar

Indicative Mood - Consuetudinal Past

deirinn deirimís
deirṫeá deirṫíḋ
deireaḋ se deiridís

Future

déarfad déarfamaoid
déarfair déarfaíḋ
déarfaiḋ sé déarfaid

Conditional Mood

déarfainn déarfamaois
déarfá déarfaíḋ
déarfaḋ sé déarfaidís

Infinitive Mood

do rádh

Participle

ag rádh

Passive Voice

Imperative Mood abarṫar mé, 7c.
Indicative Moode  
Present Tense deirṫear, abarṫar mé, tú, 7c.
Past duḃraḋ mé, 7c
Consuetudinal Past deirṫí mé, 7c
Future déarfar mé, 7c
Conditional Mood déafaíḋe mé, 7c
Infinitive do ḃeiṫ ráiḋte
Passive Participle ráiḋte

The past tense, active, is not aspirated except after , not, nor does it take the particles do or ro before it. It is probaby a contraction of do ḃeireas, from the old verb, beirim, I say, into doḃras, and thence into duḃras.

§40. — beir, to bear

Active Voice

Imperative Mood

... bierimís
beir beiríḋ
beireaḋ sé beiridís

Indicative Mood - Present Tense

beirim beirimíd
beirir beirṫíḋ
beiriḋ sé beirid

Indicative Moode - Consuetudinal Present

beireann mé, 7c

Indicative Mood - Past Tense

rugas rugamar
rugais rugaiḃar
rug sé rugadar

Indicative Mood - Consuetudinal Past

ḃeirinn ḃeirimís
ḃeirṫeá ḃeirṫí
ḃeireaḋ sé ḃeiridís

Future

béarfad béarfamaoid
béarfair béarfaíḋ
béarfaiḋ sé béarfaid

Conditional Mood

ḃéarfeann ḃéarfamaois
ḃéarfá ḃéarfaíḋ
ḃéarfaiḋ sé ḃéarfaidís

Infinitive Mood

do bhreith

Participle

ag breith

Passive Voice

Imperative Mood beirṫear mé, 7c.
Indicative Moode  
Present Tense beirṫear mé, tú, 7c.
Past  
Consuetudinal Past ḃeirṫi mé, 7c
Future béarfar mé, 7c
Conditional Mood ḃéarfaíḋe mé, 7c
Infinitive do ḃeiṫ beirṫe
Passive Participle beirṫe

§41. — ċiḋim, to see

Indicative Mood - Present Tense

ċíḋim, ċím ċíḋíd, ċímíd
ċíḋir, ċír ċíḋṫí, ċíṫí
ċíḋ sé, ċí sé ċíḋid, ċíd

Indicative Moode - Consuetudinal Present

chidheann mé, 7c

Indicative Mood - Past Tense

ċonnarcar, conncar ċoncamar, conncamar
ċonnarcair, conncair ċoncaḃar, conncaḃar
ċonnairc sé connaic sé ċonadar, conncadar

Indicative Mood - Consuetudinal Past

ċíḋinn ċíḋmís
ċíḋṫeá ċíḋṫíḋ
ċíḋeaḋ sé ċíḋoís

Future

ċíḋfead ċíḋfimíd
ċíḋfir ċíḋfiṫíiḋ
ċíḋfiḋ sé ċíḋfid

Conditional Mood

chídhfinn, chídhfeá, 7c.

Passive Voice

Indicative Moode  
Present Tense ċíḋtear mé, tú, 7c.
Past connarcaḋ, conncaḋ mé, 7c
Consuetudinal Past ċíḋṫí mé, 7c
Future ciḋfear mé, 7c
Conditional Mood ċiḋfiḋe mé, 7c

This verb wants the imperative andinfinitive moods and particple active and passive, but they are supplied by faic which ought not to be classed among the irregular verbs as it is regular in all its moods and tenses.

The present and future tenses of this verb have the peculiarity of being aspirated like the past.

§42. —Cluin, to hear

This verb is regular, except in the past tense, the infinitive mood, and participle.

Past

ċualas ċualamar
ċualais ċualaḃar
ċualaiḋ sé ċualadar

Infinitive Mood

do or a chloistin

Participle

ag cloistin

§43. — Déan, to do

Active Voice

Imperative Mood

... déanamaois, déanamaoid, déanam
déan déanaíḋ
déanaḋ sé déanaidís

Indicative Mood - Present Tense

déanaim déaneamaoid
déanair déantaoi
déanaiḋ sé déanaid

Indicative Moode - Consuetudinal Present

déanann mé, tú, sé, etc

Indicative Mood - Past Tense

ḋeárnas, ḋéanas ḋeárnamar, ḋéanamar
ḋeárnais, ḋéanais ḋeárnaḃar, ḋéanaḃar
ḋeárnaḋ, ḋéan sé ḋeárnadar, ḋéanadar

Indicative Mood - Consuetudinal Past

ḋéanainn, ḋeárnainn ḋéanamaois, ḋeárnamaois
ḋéantá ḋéantaoi
ḋéanaḋ, ḋeárnaḋ sé ḋéanadís, ḋéarnaidís

Future

déanfad déanfamaoid
déanfair déanfaíḋ
déanfaiḋ sé déanfaid

Conditional Mood

ḋéanfainn ḋéanfamaois
ḋéanfá ḋéanfaíḋ
ḋéanfaḋ sé ḋéanfaidís

Infinitive Mood

do dhéanaimh, do dhéanadh

Participle

ag déanamh, ag déanadh

Passive Voice

Imperative Mood déantar mé, 7c.
Indicative Moode  
Present Tense déantar mé, tú, 7c.
Past déamaḋ, deárnaḋ mé, 7c
Consuetudinal Past  
Future déanfar mé, 7c
Conditional Mood ḋéanfaiḋe mé, 7c
Infinitive do ḃeiṫ déamta
Passive Participle déanta

§44. — faġ, To find

Active Voice

Imperative Mood

... faġmaois, faġmaoid
faġ faġaiḋ
faġaḋ sé faġaidís

Indicative Mood - Present Tense

faġaim, ġeiḃim fáġmaoid, ġeiḃimíd
faġair, ġeiḃir faġṫaíḋ, ġeiḃṫíd
faġaiḋ sé, ġeiḃ sé faġaid, ġeiḃid

Indicative Mood - Past Tense

fuaras fuaramar
fuarair fuaraḃar
fuair sé fuaradar

Indicative Mood - Consuetudinal Past

ġeiḃinn, ḟaġainn ġeiḃimís. ḟaġamois
ġeiḃṫeá, ḟaġtá ġeiḃṫíḋ, ḟaġṫaíḋ
ġeiḃeaḋ sé.. ḟaġaḋ sé ġeiḃidís. ḟaġaidís

Future

ġeaḃad, ġeoḃad ḃéaḃamaoid, ḃeobamaoid
ḃéaḃair, ḃeoḃair ḃéaḃtaíḋ, ġeoḃṫaíḋ
ġéaḃaid, ḃeoḃaid sé ġéaḃaid, ġeoḃaid

Conditional Mood

ġeoḃainn, ḃéaḃainn ġeoḃamaois, ġéaḃaaois
ġeoḃṫá gṫeoḃṫaíḋ
ġeoḃaḋ sé ġeoḃaidís

Infinitive Mood

d'fhághail

Participle

ag fághail

Passive Voice

Imperative Mood faġṫar mé, 7c.
Indicative Moode  
Present Tense faġṫar mé, tú, 7c.
Past fuaraḋ, fríṫ mé, 7c
Consuetudinal Past ġeiḃṫí, fuiġṫí mé, 7c
Future  
Conditional Mood geoḃṫaiḋe mé, 7c

§45. — gním, to do

Active Voice

Indicative Mood - Present Tense

gním ġnímíd
gnír gníṫíḋ
gníḋ sé gníd

Indicative Mood - Past Tense

ġníḋeas, riġneas ġníoḋmar, riġneamar
ġníḋis, riġnis ġníoḋḃar, riġneaḃar
gníḋ, riġne, rinn sé ġníoḋdar, riġneadar

Indicative Mood - Consuetudinal Past

ġníḋinn ġníḋmís
ġníḋṫeá ġníḋṫí
ġníḋeaḋ sé ġníḋoís

Passive Voice

Indicative Moode  
Present Tense gniṫear mé, tú, 7c.
Consuetudinal Past gníṫí mé, 7c

This verb wants the other tenses, or they are formed from déan. Riġneas in the past tense is evidently a contraction of ro, sign of the past, and geanais=gníḋeas.

§46. — iṫ, to eat

This verb is regular, except in the future tense and conditional mood.

Future

iosfad íosfamaoid
íosfair íosfáiiḋ
iósfaiḋ sé íosfaid

Conditional Mood

íosfainn íosfaimaois
íosfá íosfaíḋ
íosfaḋ sé íosfaidís

Infinitive Mood

d'ithe

The regular past is d'iṫeas; there is, however, and old form duas, whch may be contracted for d'iṫeas, diṫeas, deas, duas; this is selcom used inthe spoken language, but is in the New Testament—duaiḋ eud do ṫiġesi suas mé —the zeal of thy house has eaten me up—John, ii 17; and taréis a gcuiṁealta eidir a láṁaiḃ ḋóiḃ, duadar iad, after rubbing them between their hands, they ate them.—Luke, vi. 1.

§47. — riġ, to reach

Active Voice

Imperative Mood

... riġmís
riġ riġíḋ
riġeaḋ sé riġioís

Indicative Mood - Present Tense

riġim riġmíd
riġir riġṫí
riġ sé riċid

Indicative Mood - Consuetudinal Past

riġinn riġmís
riġṫeá riġṫíḋ
riġeaḋ sé riġdís

Future

righfead

Conditional Mood

do rochtain

§48. — taḃair, to give

Active Voice

Imperative Mood

... taḃramaois
taḃair taḃraíḋ
taḃraḋ sé taḃraidís

Indicative Mood - Present Tense

beirim, tugaim, and taḃraim

Indicative Moode - Consuetudinal Present

beireann, tugann, tabhrainn mé, tú, sé, etc

Indicative Mood - Past Tense

ṫugas ṫugamar
ṫugair ṫugaḃar
ṫug sé ṫugadar

Indicative Mood - Consuetudinal Past

bheirinn, thuainn

Future

béarfad, tabharfad, 7c.

Conditional Mood

bhárfainn, thabharfainn, thiubhfainn

Infinitive Mood

do thabhairt

Participle

ag tabhairt

Passive Voice

Imperative Mood bearṫear, tugṫar, taḃarṫar mé, 7c.
Indicative Moode  
Present Tense beirṫear, tugṫar mé, tú, 7c.
Past tugaḋ mé, 7c
Consuetudinal Past ḃeirṫiḋe, ṫugṫaiḋe mé, 7c
Future béarfar, taḃarfar mé, 7c
Conditional Mood ḃéarfaiḋe, taḃarfaiḋe mé, 7c
Passive Participle tugṫa, taḃarṫa

This verb is made up of three defective verbs—beir, tug, and taḃair. The tenses of those verbs which are used may be perceived by reading the verb as given above. The past tense is that of tug only. There is a peculiarity in the use of beirim, the present; viz. that is takes the particle do before it, sometimes expressed and sometimes understood, and then the b is aspirated as in the past tense.

§39. — tar, to come

Active Voice

Imperative Mood

... tigimís, tagamaois
tar, tair, tig tiġiḋ
tiġeaḋ, tagaḋ sé tigídís, tagaidís

Indicative Mood - Present Tense

tigim tigmíd, tigimíd
tigir tígṫíḋ
tig sé tigid

Indicative Mood - Past Tense

ṫángas, rángas ṫángamar, rángamar
ṫángais, rángais ṫángaiḃar, rángaḃar
táinig sé, tánaig sé ṫángadar, rángadar

Indicative Mood - Consuetudinal Past

ṫiginn ṫigimís
ṫigṫeá ṫigṫíḋ
ṫigeaḋ sé ṫigidí

Future

tiocfad tiodfamaoid, tiocfam
tiocfair tiocfáiḋ
tiocfaiḋ sé tiocfaid

onditional Mood

ṫiocfainn ṫiocfamaois
ṫiocfá ṫiocfaíḋ
ṫiocfaḋ sé ṫiocfaidís

Infinitive Mood

do theacht

Participle

ag teacht

§50. — Téiḋ, té , to go

Active Voice

Imperative Mood

... téiḋmís, téimís
déiḋ téiḋíḋ
téiḋeaḋ sé téiḋdís

Indicative Mood - Present Tense

téiḋim téiḋimíd, téimíd
téiḋir téiḋṫíḋ, téiṫíḋ
déiḋ sé déiḋid, téid

Indicative Mood - Past Tense

ċuaḋas ċuaḋmar
ċuaḋair ċuaḋḃar
ċaiḋ sé ċuaḋdar

Indicative Mood - Consuetudinal Past

ṫéiḋinn ṫéiḋmís
ṫéiḋṫeá ṫéiḋṫí
ṫéiḋeaḋ sé ṫéiḋdís

uture

raċfad raċfamaoid
raċfair raċfaíḋ
raċfaiḋ sé raċfaid

Conditional Mood

raċfainn raċfamaois
raċfá raċfaíḋ
raċfaḋ sé raċfaidís

nfinitive Mood

do dhul

Participle

ag dul

The past tense is often ḋeaċas. This form is used after and the interrogative a, and with go, &c.

"Haliday, the Rev. Paul O'Brien and others, make imṫiġ a form of the imperative mood of this vreb; but this cannot be considered as correct; as imṫiġim, which is a regular verb, signified I depart, not I go. In some parts of Munster and impterative of téiḋim, I go, is frequently made eiriġ (and sometimes, corruptly, teiriġ); but this must be deemed an anomaly, as it is properly the imperative of eiríġim, I arise"—O'Donovan.

§51. — Defective Verbs

The following defective verbs are used in the spoken language: —

air sé said he
bar liom methinks
dar leis féin he himself thinks
dar leo they think
dliġṫear it is allowed
feadar I know; only used negatively and interrogatively, an in the present tense, ní ḟeadar mé, I do not know
ṫárla it happened

 

 

 

 

 

 

contact me!
Grammar of modern irish - Wright - 1860
©2008 phouka.com