Learning Home

 


 

 


Ceacht 24

I. Past Habitual

A. Athraigh go dtí an aimsir ghnáth-chaite. (Change the following verbs to the habitual past.

 1. Múinim Fraincis.
 2. Taithníonn cluifí cartaí le Seáinín.
 3. Briseann siad go leor plátaí.
 4. Aithníonn tú 'chuile dhuine.
 5. Scanraíonn an cigire na páistí.
 6. Guíonn daoine 'chuile lá.
 7. Ceapaim gur fear lách é Páidín.
 8. Glanann muid an teach uilig san earrach.
 9. An gcleachtann tú do chuid Gaeilge go minic?
 10. Ní thugaim na rudaí beaga sin faoi deara.
 11. Cuimhníonn sibh orainn.
 12. An ndúnann an siopa sin i gcónaí Dé Sathairn?
 13. Fanann tú tigh Bhríd nuair a bhíonn tú ar saoire.
 14. Ní chloistear mórán ceol sa teach ósta sin.
 15. Tigim Gaeilge níos fearr ná Rúisis.

B. Déan ceisteanna astu seo.

 1. Stopadh carranna ar an gcnoc sin.
 2. Ligeadh sibh 'ur scíth 'chuile dheireadh seachtaine.
 3. D'éistidís leis an gceol ar an raidió.
 4. Chríochnaínn an obair in am.
 5. Dhúisíodh Cáit na gasúir go moch maidin Dé Luain.
 6. Phléadh muid ceisteanna spéisiúile.
 7. Ghortaíteá thú féin go minic.
 8. Ní bhuailidís muid i gcluife ar bith.
 9. Thiteadh Máire Bheag go minic, agus bhriseadh sí a cois.
 10. Phósadh mná an-óg blianta ó shin.

C. Déan abairtí diúltacha. (Convert the following to negative sentences.)

 1. Mhóthaínn an fuacht nuair a bhí mé og/.
 2. Thastaíodh béilíocha níos mó ó dhaoine nuair a bhídís ag obair níos cruacha.
 3. Choinnnítí beithigh ar an bhfeilm sin.
 4. D'oslcaíodh muid an siopa Dé Domhnaigh go dtí anuraidh.
 5. D'fheicinn Pádraig 'chuile lá.
 6. An gcuidíteá leis na gasúir?
 7. Sheachnaíodh Máirtín iasc nó go dtáinig sé go hÉirinn.
 8. Chuirfidís geallta r chaiple, agus chaillidís airgead go leor.
 9. An dtarlaíodh na rudaí sin nuair a bhí tusa ann?

II. De

A. Líon an bearna leis an bhfoirm cheart. (Fill in a correct form of the preposition de.

 1. Fiafraidh ________ cá bhfuil an teach ósta. (muid)
 2. Tá sé ag fiafraí _______ cén t-am a mbeidh an bus ag tíocht (mé)
 3. Fiafraigh _______cé hé an fear sin. (í)
 4. Fiafróidh mé ________ céard a tharla aréir. (thú)
 5. Fiafraigh ________ cén fáth a bhfuil an spéir gorm. (é)
 6. Fiafraigh ________ cé mhéad atá ar an bhfeoil sin. (iad)
 7. Fiafródh muid _______ dhá mbeadh a fhios agaibh. (sibh)
 8. Fiafraigh ___________ cé atá ansin. (í)
 9. Fiafraigh ______ céard é sin. (mé)
 10. Fiafraigh _____ céard atá ar siúl. (muid)

B. Líon an bearna de réir an focal a bhfuil lína faoi (marc leis).

 1. Tá *Cáit* ag bain a cuid éadaí _____
 2. Tá *an crann* romhór, agus tá faitíos orm go dtitfidh tú _____.
 3. Tá *na daoine sin* ag caint an iomarca, agus tá mise tuirseach _______.
 4. Ní *mé* sásta mo chóta a bhaint ________.
 5. Bheadh *muid* in ann freagra a thabhairt dhuit, dhá bhfiafrófá__________.
 6. Breathnaigh ar *an seilp*, agus tóig leabhar _________.
 7. Tá *boscaí* ar an orlár 'chuile áit, ach níl tada taobh istigh______.
 8. Tá siad ag magadh fut*; bí cúramach, nó déanfaidh siad amadán_______.
 9. Níl mé in ann *an béilí* a chríochnú; ith thusa cuid ______.
 10. Tá *sibh* rodhána, agus tá muid ag éirí bréan ________.

C. Scríobh freagra.

 1. Céard atá taobh istigh de t'oifige?
 2. An bhfuil tú in ann cuid den leabhar Gaeilge a léamh?
 3. Céard a bhainfeá dhíot dhá mbeifeá ag goil a chodladh?
 4. Mara bhfuil focal Gaeilge agat, cé dhe a bhfiafríonn tú?
 5. An bhfuil tú ag fhoghlaim mórán den leabhar seo?
 6. An bhfuil tú tuirseach den fhuacht?
 7. An bhfuil tú cinnte den lá atá inniu ann?
 8. Cé mhéad píosa den cháca atá tú a iarraidh?
 9. Cén tír atá taobh ó dheas de Éirinn agus de Shasana?

III. Preposition Choice.

Review. Fill in the correct preposition.

 1. "Spain sé an peictiúr dhom, ach ní thaithnaíonn sé _____m.
 2. Bhí mé ag iarraidh rud ______ Sheán, ach ní bhfuair mé ______ é,
 3. B'éigean _____ Mháirtín fanacht lá eile.
 4. Níor tháinig mórán ________ (of them) inné.
 5. Thit sé _____ phlump.
 6. Fanfaidh muid _______+ (for them) tamall eile.
 7. An bhfuil scéala agat _______ Cháit agus Ruairí? Bhí ________athrú _______ an seanteach an mhí seo, ach ní raibh siad in ann é a dhíol; tá siad ann fós, mar sin.
 8. Is fíor _____t, maise!
 9. Céard a bheas againn _______ ithe?
 10. Cuir ________ (next to) an mbord é, agus coinnigh ________ (away from) na gasúir é.
 11. Mara mbeadh muid ag obair, bheadh airgead ag tastáil ________nn.
 12. Caithfidh mé geall a chur_____ an gcapall sin.
 13. Ní fheicfidh muid ________ (until) Dé Céadaoin thú.
 14. Sílim gur ceart _____m fanacht sa mbaile, ach is fearr ______m a ghoil ag an teach ósta.
 15. Ná cuir an cóta sin ______t; is _______(mine) é.
 16. Bain ______t do hata.
 17. Tá dkroch-chuma ______bh; céard atá mícheart _______bh?
 18. Tá imní orm ______na gasúir, ta siad chomh tinn sin.
 19. Feicim cuid _____ na daoine a bhí ag na rástaí inné.
 20. Deir Bríd go bhfuil sí spalptha; tá an-tart ________i.
 21. Tháinig an geansaí deas seo _________ Árainn.
 22. Chuir mé am ghloine ar an seilp, ach thit sí ______>
 23. Ní gá ______t é sin a dhéanamh.
 24. Chuaigh mluid _______ na peictiúir in éindí ____ chéile.
 25. An ngeallfaidh tú ____n nach ndéanfaidh tú aríst é?
 26. Níl mé in ann cuimhniú _____ rud ar bith a dúirt sé _____m.
 27. Cuir ceisteanna ______mhuintir na Gaeltacht; bheidh tú in ann neart freagra í a fháil ________.
 28. Hóbair ______ Pheige a cuid airgead a chailleadh.
 29. Is fearr ____nn a bheith ag obair ________ nn féin.
 30. Ná bígí ag caint _____ sin aríst; tá muid bréan ______ scéal.
 31. Bhí na gasúir mhóra ag magadh ______ Thomáisín, agus ag bain spóirt ______.
 32. Tarraing ______t an leabhar sin, agus is dóigh _______m go dtaithneoidh sí ______t.
 33. An bhfuil a fhios _____ duine ar bith cá bhfuil mo mhála?
 34. Deir tú go bhfuil an freagra agat, ach an bhfuil tú cinnte ____?
 35. Tabhair _____m é.

IV Uimhreacha.

Scríobh amach na huimhreacha. (Where the original exercise had pictures, numerals are given here)

 1. Comhair ó 1 go dtí 10.
 2. Cén t-am é? (4:00)
 3. Cén bus atá ag tíocht. (10)
 4. Comhair ó 11 go dtí 20.
 5. Cén cheist í seo?
 6. Cén bus atá ag goil ag an ospidéal? (18)
 7. Cé mhéad peictiúir atá anseo? (5 or 6)
 8. 3+5= ______
 9. Cén cheist í seo?
 10. Cén t-am a mbeidh an búistéara ar ais? (1:00)
 11. 20-3=_____
 12. Comhair ó 6 go dtí 15.
 13. Cén chuid den cheacht seo a raibh tú ag obair leis an bhfocal *de*?
 14. 16+4=
 15. Cén seomra a bhfuil an bhanaltra ann? (3)

 

Lesson 23

Nancy Stenson's Workbooks - Learning Irish

Lesson 25