Learning Home

 


 

 


Ceacht 25

I. Genitive

A. Athraigh go dtí an tuiseal ginideach (Change the following forms to the genitive case)

an búistéara --> an bhúistéara

 1. an bus _______________
 2. an geata _______________
 3. na daoine _______________
 4. an cuisliméara _______________
 5. na tintreacha _______________
 6. an fhírinne _______________
 7. an fata _______________
 8. an pháí _______________
 9. an t-acra _______________
 10. na húllaí _______________
 11. an siopa _______________
 12. an páiste _______________
 13. na potaí _______________
 14. an trá _______________
 15. na beithigh _______________
 16. an difríocht _______________
 17. an Bhealtaine _______________
 18. an pláta _______________
 19. na cairde _______________
 20. an oíche _______________
 21. an Ghaeilge _______________
 22. an bhó _______________
 23. an míle _______________
 24. an cailín _______________
 25. an ghloine _______________
 26. an tsláinte _______________
 27. na hainmneacha _______________
 28. an tae _______________
 29. an garraí _______________
 30. ant-uisce _______________

B. Cuir isteach an fhoirm cheart (Fill in the correct form of the word in parentheses):

 1. uncail _______________ (of the boys)
 2. ar shon ______________(the language)
 3. mar gheall ar ______________ (the work)
 4. i lár ______________ (of the town)
 5. os cionn _____________ (the sheet)
 6. ag bruith _______________ (the potatoes)
 7. ag rith timpeall _________________ (the field)
 8. ag briseadh ________________( the windows)
 9. Bhruith sé _________________(the meat)
 10. ag deargadh ________________(the fire)
 11. os comhair _________________(the factory)
 12. bean ___________________(my brother's)
 13. deireadh ___________________(of the game)
 14. taobh ____________________(of the fence)
 15. teanga _______________________(the speakers')
 16. in aice leis ___________________(the house)
 17. in aghaidh ______________________(the wall)
 18. is mór _______________________(the pity)
 19. doras ____________________(of the room)
 20. in ann ____________________(apples) a bhaint
 21. fáth ____________________(for the worry)
 22. caint ______________________(of the Gaeltacht)
 23. tús _______________________(of the afternoon)
 24. deartháir _______________________(of the girls)
 25. le haghaidh ____________________(the teacher)

C. Cuir Gaeilge air seo:

 1. the door of the church
 2. above the typist's table
 3. in the middle of the neighbor's house
 4. the landlady's room
 5. eating a piece of the cake
 6. Bairbre's friend's car
 7. for the sake of the parish priest
 8. the grass of Máirtín's field
 9. filling the pockets of the coat
 10. Máire's doctor's cat

D. Cuir focla le chéile ón dá liosta (Combina a noun from list A with another ( in its genitive form) from list B to produce meaningful phrases).

E.g., teach an fheilméara

A B
teach an múinteoir
fear an duine
cóta an geansaí
bean na páistí
uncail Tomáisín
siopa an siopa
doras na fuinneoga
dath an oíche
obair an t-uisce
blas Peige
airgead an feilméara
leabhar an bhó
cois an Ghaeltacht
fad Bríd
máthair an béile
bóthar an mhonarcha
cailín an rúnaí
fuinneoig an cailín

 

II. Numbers over 20.

A. Déan an uimhríocht.

 1. 13 bhád + 20 bád =
 2. 100 bliain + 25 bhliana =
 3. 6 phunt + 21 phunt =
 4. 30 acra + 40 acra =
 5. 42 gharraí + 31 gharraí =
 6. 80 míle + 15 mhíle =
 7. 33 bhláth + 38 mbláth =
 8. 14 churach + 19 gcurach =
 9. 62 ubh + 25 huibhe =
 10. 60 leabhar _ 33 leabhar =

B. Scríobh amach na huimhreacha thuas (Write out the numbers in the addition problems above).

Eg., trí bhád déag + fiche bád

 

Lesson 24

Nancy Stenson's Workbooks - Learning Irish

Lesson 26