prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next

 

Book I

Preface
Intro

 


1 Le congnamh Dé 1 ~ rachaidh (raghaidh) tusa saor ó aon rud eile. ~ Cé chaoi bhfuil 2 (cionnus tá) na páistí? leh koona djae (dae) ~ rochee (ri) thussa su/-eer 3 (saer) o/ aen rudh elleh ~ kae khee will (kunnus thaw) na pawshthee With God's help ~ you will escape everything else. ~ How are the children?
2 Tá siad (táid) go maith ~ ach tá an bruitíneach ag dul thart anois ~ agus tá eagla orm go bhfuighidh siad é that shee-udh (thawidh) guh moh ~ och thaw un brih-tcheenuch (brihteenuch) a gul harth a-nish ~ oggus thaw oggla urrum goh wi/ shee-udh ae. They are well ~ but the measles are going (around) now ~ and I am afraid they will get them
1 Cloisim go bhfuil an triuch ar chuid de na páistibh freisin (leis) ~ an t-am seo (so) bliadhain ~ bíonn na galair sin ag dul thart i cgomhnaidhe. klushim guh will un thruh err khuig (khuidh) deh na pawshthee freshin (lesh) ~ un thom thush (thown suh) blee'-un ~ bee'-un na gollar shin a gul (a dhul) harth i'go-nee I hear that some of the children have the whooping cough too ~ At this time of the year ~ those diseases are always going.
2 Bíonn.~ Ar chulaidh 4 tú (ar chualais) cé chaoi bhfuil 2 (cionnus tá) Seumas Ó Domhnaill. ~ Bhí sé go h-an-dona indé ~ dubhradh liom ~ agus cuireadh fios ar an sagart 5 agus ar an dochtúir. ~ Eitinn atá air, an fear bocht. bee/-un ~ err hoola thoo (err hoolish) kae khee will (kunnus thaw) shaemus o/ dho/nul ~ vee shae guh hon dhunna in-yae ~ dhoorav (dhoo-ruch) l-yum ~ oggus kurrav (kurrach) fiss err un soggarth oggus err un dhuchthoor ~ etchin (etin) athaw err, un far buchth. Yes. ~ Did you hear how is James O'Donnel. ~ He was very bad yesterday ~ I was told ~ and the priest and doctor were sent for ~ It is consumption he has, the poor man.
1 Eitinn? Go bhíoridh Dia air ~ Má's mae sin atá an sgéal aige ~ ní eireochaidh sé as ~ tá eagla orm. ~ Ní féidir an eirinn a leigheas 'sa tír seo ~ sílim (is dóigh liom). etchin (etin) guh wo/ra (vo/ra) djeea (deea) err ~ mawiss mor shin athaw un sh-kael eggeh ~ nee ir/-o/ she ass ~ thaw oggla urrum ~ nee fadjer (faedhir) un etchin (etin) a li-uss sa tcheer (teer) shuh ~ sheelim (iss dho/-ee l-yum) Consumption! God help him. ~ If that is the way with him ~ he will not recover ~ I fear. ~ It is not possible to cure consumption inthis country ~ I think.
2 Sin é mo bharamhail fhéin freisin (leis) [fosta, U.] shin ae muh wor'-ool (vor'-ool) haen freshin (lesh) [fosstha] That is my own opinion, too.
1 Agus bhfuil sé i bhfad tinn (breoite) ~ nó céard (cad) [caidé, U.] fé ndear gur bhuail sé ar dtús é? oggus will shae i-wodh (i-vodh) tcheen (tee-ing) (bro/-iteh) ~ noor kaedh (kodh) [kud-jae'] fae n-yar gur woo'-il (voo-il) shae err shoos (dhoosh) ae. And is he long sick ~ or what caused him to get it at first?

1. Le cuideadh Dé (le kud-joo djae), Ulster form.
2. Caidé mar tá (ku/jae mor thaw), Ulster form
3. Pronounce u very short and run it itnot he next vowel
4. An gcualimh tú (un goola thoo), Ulster form
5. Ar an tsagart (err un thoggarth), Ulster form

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See GUIDE

contact me!
i r i s h   a t  h o m e   -  b o o k   o n e   -   m á i r e   n í   c h e a l l a c h á m
©2005 phouka.com