prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next

 

Book I

Preface
Intro

 


2 Ó! an sgáel coitcian ~ Slaghdán a fuair sé ar dtús ~ ceithre mí ó shoin nó mar sin ~ agus níor thug 1 sé aon áird air. ~ Annsin (annsan) tháinig casacht air ~ ach níor thug 1 sé aon áird ar sin ach oiread ~ go dtí gur duaileadh síos é ~ agus go raibh sé go dona. ~ Bhí sé ró-mhall annsin (asnnsan) o/ un sh-kael kuthkeen (kuhteen)~ sli/-dhawn a foo'-ir shae err dhoos (dhoosh) ~ kerreh mee o/ hin noo mor shin ~ oggus neer hug shae aen aw-irdj (aw-ird) err ~ an-shin (an-sun) hawnig kos'-suchth (kossochth) err ~ och neer hug shae aen aw-irdj (aw-ird) err shin och errudh ~ guh djee (dhee) gur booliv (booluch) sheess ae ~ oggus guh ruh (rev) shae guh dhunna ~ vee shae ro/-wawl (ro/vawl) an-shin' (an-sun') Oh! The usuall story. ~ A cold he got at first ~ four months ago or so ~ and he paid no heed to it. ~ Then he got a cough ~ but he paind no heed to that but as little ~ until he got knocked up ~ and was bad. ~ It was too late then.
1

Sin a' chaoi! 2 (sin a' slighe). Nuair a bhíonn an tsláinte ag duine ~ ní thugann sé aire dhó fhéin.

shin a khee (shin a shlee) noor a vee-un un thlawn-tcheh (thlawn-teh) eg shinneh ~ nee huggan she ar-reh gho/ haen That is the way! When a person has health ~ he does not mind himself.
2 Is fíor dhuit ~ agus duine ar bith go bhfuil an tsláinte aige ~ ba cheart dó bheith buidheach go Dhia at a son ~ agus aire a thabhairt dí iss feer ghuitch (ghuit) ~ oggus dhinneh err bih guh will un thlawn-tcheh (thlawnteh) eggeh ~ buh kharth dho veh bwe'-uch (bwae-uch) dhu heea err a sun ~ oggus ar-reh a hoo-irtch (hooirt) djee (dee) It is true for you ~ and anyone who has leath ~ should be thankfl to god for it ~ and should mind it.
1 Ba cheart cinnte ~ ach mar adubhairt sean-bhean liom uair amháin ~ "Dá mbeadh gach uile dhuine críonna ~ ní bheadh díthcéille ar bith ann." buh kharth keentcheh (keenteh) ~ och more adhoortch (adhooirt) shan-van l-yum oo'-ir a-wawn (a-vawn) ~ dhaw mehuch goch illeh ghinneh cree-una ~ nee vehuch djee-'khaeleh (dee-khaeleh) err bih awn (own) They should surely ~ but as an old woman said to me once, ~ "If everyone were prudent ~ there would be no folly."
2 Muise, go dtughaidh Dia ciall dúinn go léir ~ agus go bhfágaidh Sé an tsláinte againn. musha guh dhugga djeea (deea) kee-ul dhooing guh laer ~ oggus guh waw-gah (vaw-gah) shae on thlawn-tcheh (thlawn-teh) og'-ging (og-ging') Well, may God give us all sense ~ and may He leave us our health
1 Amén. Sin é a clog a' bualadh anois. ~ Táimid go díreach i n-am. amaen. shin ae un kluf a boola a-nish ~ thaw midh guh djeeruch (deeruch) in om (in owm) Amen. There is the bell ringing now. ~We are just in time.

1. Ní dtug (nee dhug) Ulster form
2. Sin a' dóigh (shin a dho/-ee) Ulster form.

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See GUIDE

contact me!
i r i s h   a t  h o m e   -  b o o k   o n e   -   m á i r e   n í   c h e a l l a c h á m
©2005 phouka.com