prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next

 

Book I

Preface
Intro

 


2 Púnt ime ~ má tá sé deas úr agat. poonth immeh ~ maw thaw shae djass (dass) orr og'-guth (og-guth') A pound of butter ~ if you have it nice and fresh.
1 Tá muis, agus uibheacha úra freisn [fosta, U.] (leis) ~ má tá siad a' teastáil uait. thaw mush oggus iv-vucha (ee-ah) oora freshin [fosstha] (lesh) ~ maw thaw shee-udh a thas-thawl wetch (wooit) Yes, indeed. And fresh eggs, too ~ if you want them.
2 Tá sé chomh maith dhom dosaon ghághail ~ is dócha. ~ Cé'n luach 1 (cad é an luac) atá orra anois? thaw shae ho/ moh ghum dhusheen (dhussaen) aw'-il ~ iss dho/cha ~ kaen looch (kodh ae un looch) athaw urra a-nish' It is as well for me to gt a dozen ~ I suppose. ~ What price are they now?
1 Ceithre sgillicha (sgillinge) is réal an dosaon. kerrah shkillacha (shkillingeh) iss rae'-ul un dhusheen. Four and six a dozen
2 Tá siad (táid) ró-dhaor ar sin ~ n fiú an méad sin iad. thaw shee-udh (thawidh) ro-ghu/-eer 2 (ghu/-aer) err shin ~ nee i/-yoo un maedh shin (sun) ee-udh. THey are too dear for that ~ they are not worth that much.
1 Is ag eirghe níos daoire a bheidheas siad (a bheid) ~ in ionad a bheith ag eirghe níos saoire. iss egg i/ree nees dhu/-erra 2 (dhu/-aera) a vess shee-udh (a vedh) ~ in innudh a veh eg i/ree nees su/-eera 2 (su/-aera) It is getting dearer they will be ~ instead of getting cheaper.
2 Go bhfóiridh Dia orainn ~ táimid sgriosta, tá gach rud chomh daor sin (san anois ~ agus is baoghalach gur fada go mbeidh siad (go mbeid) saor arís. guh wora (vora) djeea (deea) urring ~ thaw-midh shkristha thaw goch rudh ho/ dhu/-eer (dhu/-aer) shin (sun) a-nish ~ oggus iss bwee'-luch (bwae-luch) gur fodha guh mae shee-udh (guh medh) su/-eer 2 (saer) areesh. God help us ~ we are ruined, everything is so dear now ~ and it is to be feared that it will be a long time before they are cheap gain.
1 Tá eagla orm gur fada. ~ Bhfuil oan bhagún a' teastáil uait indiu? thaw oggla urrum gur fodha ~ will aen woh-goon (vohgoon) a thasthawl wetch (wooit) in-yuh' (in-yuv') I am afraid so. ~ Do you want any bacon today?
2 thaw Yes
1 Cé'n 3 (cad é an) cineál [sórt or saghas] a bheirfeas mé (a bheirfead) ghuit agus cé mhéad? kane (kodh ae un) kinawl [so/rth, si/uss] a verhas mae (a verhudh) ghuitch (ghuit) oggus kae vae'-udh. What kind shall I give you and how much?

1. Caidé an luach (kud-jae un looch) Ulster form
2. Pronounce u very short and run it into the next vowel
3. Caidé an (kud-jae' un) Ulster form

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See GUIDE

contact me!
i r i s h   a t  h o m e   -  b o o k   o n e   -   m á i r e   n í   c h e a l l a c h á m
©2005 phouka.com