prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next

 

Book I

Preface
Intro

 


Na gnÁth-urnuighthe

The Orinary Prayers

In aimn an Athair agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh. in amin un aher oggus un vik oggus un spridh nu/-eev 1 (nu/-aev) In the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
Amén amaen Amen.

An Phaidir

un fodhjer (fodhir)

The Lord's Prayer

Ar n-Athair atá ar neamh ~ go naomhuighthear t'ainm; ~ go dtigidh (go dtagaidh) do ríoghacht; ~ go ndeantar do thoil ar an talamh ~ mar a deantar ar Neamh. awr nahir athaw err n-yav ~ guh nu/-ee-feer 1 (nu/ae-feer) thanim ~ guh dhigga (guh dhooga) dhu ree'-uchth ~ guh n-yeeunthar dhu hull 2 err un tholav (dholav) ~ mor a djeeunthar (deeunthar) err n-yav. Our Father, who art in heaven; ~ hallowed be thy name; ~ Thy kingdom come;~ Thy will be done on earth ~ as it is in Heaven.
Tabhair dúinn indiu ár n-arán laetheamhail (ár n-arán laetheamhail tabhair dúinn indiu) ~ agus maith dhúinn ár bhfiacha ~ mar mhaithmid dár bhfiachannaibh féin (maith dúinn ár gcionnta mar mharchimíd do chách a chionnteigheann 'nár n-aghaidh) ~ agus ná leig sinn i gcathughadh ~ ach saor sinn ó olc. Amén. thoor dhoo-ing in-yuh awr narawn' lae-hool (awr narawn' lae-hool thoor dhoo-ing in-yuv') ~ oggus moh ghoo-ing awr vee-ucha ~ mor wo/himidh dhawr vee'-uch-anna faen (mo/h ghoo-ing awr g-yoonthya mor vo/himeedh dhu khawch a kh-yoontheen nawr nig) ~ oggus na lig (lyug) shing ih go/hoo ~ och su/-eer (su/-aer) shing o/ ulk. amaen. Give us this day our daily bread ~ and forgive us our trespasses ~ as we forgive them who trespass against us ~ And lead us not into temptation; ~ but deliver us from evil. Amen.

FÁilte an Aingil

fawl-tcheh un an-gil

The Hail Mary

'Sé (Dia) do bheatha (go mbeannuighthear duit), a Mhuire ~ atá lán de ghrástaibh ~ tá an Tighearna leat (it' fhochair ~ is beannuighthe thú thar (idir) na mnáibh ~ agus is beannuighthe toradh do bhrionn', Íosa. shae (djee-a) dhu vaha (guh manee-ur dhuit) a wirrah ~ athaw lawn dhe ghrawstha ~ thaw un tcheerna lath (teerna ith-ukkir) ~ iss banee (banibeh) hoo har (idhir) na mnaw ~ oggus iss banee (baniheh) thurra dhu vrinn eesa. Hail, Mary ~ full of grace ~ the Lord is with thee ~ Blessed art though amongst women ~ and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

1. Pronounce u/ very short and run it into the next vowel
2 Liquid "ll" as in "brilliant"

 

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See GUIDE

contact me!
i r i s h   a t  h o m e   -  b o o k   o n e   -   m á i r e   n í   c h e a l l a c h á m
©2005 phouka.com