prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next

 

Book I

Preface
Intro

 


A Naomh Mhuire, a Mháthair Dé ~ guidh orainn na peacthachaibh (peacthaigh) ~ anois agus ar uair ár mbáis. Amén a nu/-eev (nu/-aev) wirrah a wawhur djae (a vawhur dae) ~ gu/-iv (gu/-ig) urring na pak'-uchee (pa'-kee) ~ a-nish oggus err ooir aw mawsh. amaen. Holy Mary, Mother of God ~ Pray for us sinners ~ now and at the hour of our death. Amen.
     

Glóir do'n Athair ~ agus do'n Mhac (mac) ~ agus do'n Spioraid Naomh.

glo/ir dhun ahir ~ oggus dhun wok (mok) ~ oggus dhun spridh nu'-eev (nu-aev) GLory be to the Father ~ and to the son ~ and to the Holy Ghost.
Mar bhí ó thús (ar dtúis) ~ mar tá anois ~ agus mar a bhéas (bheidh) go bráth ~ tré saoghal na saoghal. Amén mor vee o/ hooss (err dhoo-ish) ~ more thaw a-nish ~ oggus mor a vess (veg) guh braw'-uch ~ thrae su/-eel na su/-eel (su/-ael na su/-ael). amaen. As it was in the beginning ~ is now ~ and shall be world without end. Amen.

CrÉ na nEasbol

krih-ae na n-asspull

The Apostles Creed

Creidim I nDia ~ an táthair uile-chumhachtach ~ Cruthuightheoir neimhe agus talmhan; ~ agus i nÍosa Críost ~ a Aon-mhac san ár dTighearna; ~ do gabhadh ó'n spioraid Naomh ~ do geinneadh (do rugadh) ó Mhuire Óig kredjim (kredhim) in yee-a ~ un thahir ille khoo-uch-thuch ~ kur-heeho/ir' neveh oggus tholoon ~ oggus in eesa khreesth ~ an aen-wok-sun (a aen-vok-sun) awr djeerna (deerna) ~ dhu gow-av (gow-uch) o/n spridh nu/-eev ( nu-aev) ~ dhu gin-iv (dhu ruguch) o/ wirrah o/ee I believe in God ~ the Father almighty ~ Creator of heaven and earth ~ and in Jesus Christ ~ His only son, our Lord ~ who was ceonceived by the Holy Ghost; ~ born of the Virgin Mary
a d'-fhulaing páis faoi (fé) Pointius Píoláit ~ a céasadh )ar an gcrois) ~ a fuair bás agus a h-adhlacadh ~ a chuaidh síos go hIfrinn ~ a d'eirigh an treas lá ó mharbhaib a dhuling pawsh fwee (fae) punshis peelaw-ith ~ a kaesuv (saesuch orr un grush) ~ a fooir bawss oggus a hillukiv (kilukuch) ~ a hooa (hooig) shee-uss guh hiff-rin ~ a dhira (dhirig) un thrass law ó worriv (vorriv) suffered under Pontius Pilate ~ was crucified ~ dead, and buried. ~ He desceneded into Hell ~ the third day he arose again from the dead
a chuiadh suas ar Neamh; ~ atá 'na dhuidhe ar dheis Dé an Athar Uile-chumhachtaigh ~ as sin thiocfas (thiocfaidh) le (chum) breitheamhnas a thabhairt ar bheodhaibh agus ar mharbhaibh a hooa soos err n-yav ~ athaw na hee err yesh djae (dae) un aher ille khoo-uch-thee ~ ass shin hukkus le breh-hoon-uss a hoor-itch (hukking hum breh-hoon-uss a hooirt) err v-yo/-iv oggus err worriv (vorriv) He ascended into heaven ~ sitteth at the right hand of Godthe Father Almighty ~ from thense he shal come to judge the living and the dead.

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See GUIDE

contact me!
i r i s h   a t  h o m e   -  b o o k   o n e   -   m á i r e   n í   c h e a l l a c h á m
©2005 phouka.com