Learning Home

 


 

 


Ceacht 12

Litriú an Chaighdeáin

Learning Irish Caighdean
Cluife cluiche
truaí trua
Pratastúnach Protastúnach

I. Copula

A. Make the following negative

 1. Is ceist mhaith í sin.
 2. Is sagart é m'uncail.
 3. Is Gaeltacht í an áit sin.
 4. Ab ollscoil é Coláiste Mhuire?
 5. Is páiste í Caitríona.
 6. Is léine dheas í sin.
 7. Is duine aisteach é Máirtín.
 8. Ar feilméara é athair Bhríd?
 9. Ar mná tí iad?

B. Convert the following to questions.

 1. Is múinteoir é Tomáisín.
 2. Ní dochtúr thú.
 3. Is bean dheas í Máire.
 4. Is duine soibhir é sin.
 5. Is lá breá é seo.
 6. Is cailíní sibhse.
 7. Ní aimsir mhaith í aimsir Shasana.
 8. Is ospidéal é seo agus is scoil í sin.
 9. Is teach ósta é an teach mór sin.

C. Change the word or der of the noun and adjective, as follows:

Is lá breá é --> Is breá an lá é.

 1. Is scéal iontach é sin.
 2. Is fear deas é Páidín.
 3. Is máistreás mhaith thú.
 4. Is truaí mhór é sin.
 5. Is duine aisteach é Séamaisín.
 6. Nach cailín maith í Peige.
 7. Is aimsir bhreá í seo.
 8. Is teanga dheacair í an Ghaeilge.
 9. Is cóta deas é sin.
 10. Nach bean álainn í seo?

D Synthesis of copula sentences.

Answer the following questions. If the question requires a yes or no answer, give that first as a short answer (sea, tá , is mé, etc.) and then follow up with a full sentence for further practice.

 1. Ar fear nó bean thú?
 2. Ab é Máirtín an sagart?
 3. Ab iad sin do ghasúir?
 4. Nach breá an lá é?
 5. Cé hé t'uncail?
 6. Ar capall maith é capall Dhonncha?
 7. An bhfuil do mhuintir in Éirinn?
 8. Ab í Peige do dhriofiúr?
 9. Ar dochtúr é do dheartháir?
 10. Ar dochtúr maith é?
 11. Nach thusa an múinteoir eile?
 12. Nach maith an scéal é go bhfuil an geimhreadh seo réasúnta te?
 13. Céard é an rud sin?
 14. An bhfuil mórán sneachta ann i mbliana?
 15. Nach deacair an teanga í an Ghaeilge?
 16. Ar mise Bríd?
 17. Cé hé Seáinín?
 18. Ar mic léinn sibhse?
 19. Ab í sin inín Cháit?
 20. Ar Gaeltacht é Baile Átha Cliath?
 21. Ab í seo an Ghaeltacht?
 22. An bhfuil Gaeltacht i gConamara?
 23. Ar deas an Ghaeltacht í Gaeltacht Chiarraí?
 24. Nach é do charaid an múinteoir?
 25. Cé thú féin?

II. Numbers

A. Add one to the numbers below.

E.g., an t-aon doras amháin--> an dá dhoras

 1. an t-aon teach amháin
 2. an t-aon fheilm amháin
 3. na sé huibhe
 4. an dá sheachtain
 5. an t-aon cheist amháin
 6. na sé bhróig
 7. an dá ghalún
 8. an dá ubh
 9. na sé asal
 10. na sé seachtainí
 11. an dá theach
 12. na cheithre bliana

B. Subtract one from the following numbers.

 1. na seacht bpingine
 2. na trí galúin
 3. na trí bhróig
 4. na seacht bpeann
 5. na trí bliana
 6. na seacht mbuachaill
 7. na seacht gcathaoir
 8. na trí seachtainí
 9. na trí clocha

C. Translate the following number phrases

the three big baskets 4 crowded buses
my 9 important books the one good horse
the 2 clean rooms the 7 eggs
the 6 big windows the 4 full bottles
the 8 empty bottles 10 big rocks
the 3 empty pockets of Raiftéiri  
the 5 interesting subjects the 6 new houses
the 5 crowded schools 10 pence
the 7 cranky farmers fourscore and 7 years (say 7 years & 4score)
2 difficulty schools 6 stone of potatoes
6 stones these 9 islands

III Plural review

Convert the following to plural forms

dath ciseán
córas focal
galún fata
punt scór
soitheach máistreás
caipín oifige
scoil carta
buachaill ábhar
clár dubh cluife
méir teach an phobail
rang carraig

 

Lesson 11

Nancy Stenson's Workbooks - Learning Irish

Lesson 13