prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next

 

Book I

Preface
Intro

 


2 Go mairidh tú (go mairir). guh mworreh thoo (guh mworrir) Thanks [may you live]
1 Bain díot do hata ~ agus do chóta ~ agus tar isteach ag [chuig 1] an (chun na) teine. bon (bwin) djeeth (deeth) dhu hatah ~ oggus dhu kho/tha ~ oggus thar ishth-yoch eg [hig] un tchinneh (khun na tinneh) Take off your hat ~ and coat ~ and come in to the first.
2 Deanfaidh mé (deanfad) sin (san). ~ Nach é a d'eirigh fuar ~ an tráthnóna [coinfheasgar, U.] seo (so). ~ Is deas a bheith cois na teine. djeenah mae (deenhudh) shin (sun) ~ noch ae a dhira (dhirig) foor ~ un thrawno/na [kunis-gur'] shuh (suh) ~ iss djass (dass) a veh kush na tchinneh (tinnneh). I'll do that. ~ How cold it has got ~ this evening. ~ It is nice to beside the fire.
1 Suidh isteach ag [chuig 1] an mbórd (chun an bhúird). ~ Beidh an tae againn anois díreach ~ mar is cosamhail (dócha) go bhfuil ocras ort. see (sig) ishth-yoch eg [hig] un mo/rdh (khun un vooirdh) ~ bae (beg) un tae og'ging (og-ging') a-nish' djeeruch (deeruch) ~ more iss kussool (dho/cha) guh will ukras urth. Sit in to the table ~ We will have the tea directly ~ as you must be hungry.
2 Tá go maith. thaw guh moh. Very well
1 An maith leat siucra id' chuid tae? un moh lath shookra idh khuij (khuid) tae. Do you like sugar in your tea?
2 Is maith liom spúnóg amháin ~ má's é do thoil é iss moh l-yum spoono/g a-wawn (a-vawn) ~ mae-shae dhu hull'-ae2 I like one spoon ~ please
1 Cé chaoi (cionnus) ar eirigh 3 ~ leat Dia Domhnaigh. ~ Cá ndeachaidh tú (cár chuaidhis) ? Kae khee (kunnus) err i/-ree (i/rig) lath djae dhónee (dae dhownig) ~ kaw n-vocha thoo (kawr hooish) How did you get on on Sunday? Where did you go?
2 go h-an-mhaith. ~ Chuidh seisear againn ar sheilg ~ agus bhí lá aoibhinn aerach againn. guh hon woh ~ hooa (hooig) sheshar og'-ging (og-ging') err hellig ~ oggus vee law eeven (eeving) ae'-ruch og'-ging (og-ging') Very well. ~ Six of us went o a picnic ~ and we had a very pleasant day.
1 Cabhruigh leat fhéin anois ~ agus bíodh arán agat. ~ An a' tiomáint a chuaidh sibh? kowree (kworig) lath haen a-nish' ~ oggus bee-uch rawn og'-guth (og-guth') ~ un a thimawnth (thimawint) a hooa (hooig) shiv. Help yourself now ~ and have some bread. ~ is it driving you went?

1. The word used in Ulster, also used in Connaught. Chuig an teimidh (hig un tchinnee) to the fire; cois na teinead (kush na tchinnoo), bside the fire (U.)
2. Liquid "ll" as in "brilliant"
3. Caidhe mar d'eirigh (kud-jae' mor djeeree), Ulster form.

 

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See GUIDE

contact me!
i r i s h   a t  h o m e   -  b o o k   o n e   -   m á i r e   n í   c h e a l l a c h á m
©2005 phouka.com