prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next

 

Book I

Preface
Intro

 


2 Tá an sgéal mar sin ag go leor daoine. ~ is truagh liom ~ ach caithfidh mé bheith ag imtheacht anois ~ mar tá coinne agam le Gráinne ~ ar a h-ocht a chlog. thaw un shkael mor shin eg guh l-yo/r dheenee. ~ iss throoa l-yum ~ och ko/ha mae veh eg im'-huchth (im-hocht') a-nish' ~ mor thaw khu/-in-yeh 1 og'-gum (og-gum') le Grawnyeh ~ err a huchth a khlug. That is the way with a good many people.~ I am sorry ~ but I must be going now ~ as I have an appointment with Grainne (Grace) at eight-o-clock.
1 Ní chuirfidh mé (ní chuirfead) moill ort mar sin ~ ach tá súil agam ~ go dtiocfaidh tú (go dtiocfair) go luath arís. nee khurrah mae (nee khur-hadh) mi/l (mweel) urth nmor shin ~ och thaw sooil og'-gum (og-gum') ~ guh djukka thoo (guh dhukkir) guh loo-a areesh. I won't delay you so ~ but I hope ~ that you will come again soon.
2 Caithfidh tusa theacht (caithfir teacht) ar chuairt chugam-sa ~ an chéad bhobhta eile ~ Nach dtiochfaidh? ko/ha thussa hochth (ko/h-hir t-yochth) err khoorth (khoort) huggam-sa (hoom-sa) ~ un khaedh wowtha (vowtha) elleh ~ noch djuckka (dhukkig) You must come and visit me ~ the next time. ~ Will you not come?
1 Rachaidh (raghad) agus fáilte. Rochee (ri/dh) oggus fawl-tcheh (fawl-teh). Yes (I will go), and welcome.
2 Beannacht leat anois. ban'-nochth (ban-nochth') lath a-nish'. Good by now.
1 Go soirbhighidhDia dhuit (Go dtéighir slán) guh seravee djeea ghuitch (guh dhaer slawn) God prosper you (May you go safely).

There is no verb "to have" in Irish, but it is supplied by the verb(thaw) "is", and the preposition "at" as, "I have a book" is tá leabhar agam (thaw l-yowr og'-gum (og-gum'), there is a book at me.

Similarly the verb "to want" is translated into Irish by the verb and preposition ó, "from", as tá leabhar uaim (thaw l-yowr wem (wooim)), I want a book (there is a book from me)

Prepositional pronouns from ag (eg), "at"—    
agam. og'-gum (og-gum') At me
agat. og'-guth (og-guth') At thee
aige eg'-geh At him
aici eg'-geh At her
againn og'-ging (og-ging') At us
agaibh og'-gee (og-giv') At you (pl)
aca ok'-ka (ok-ku') At them

 

Prepositional pronouns from ó (o/), "from"    
uaim wem (wooim) From me
uait wetch (wooit) From thee
uaidh wi/ (wooig) From him
uaithi wooheh From her
uainn wehing (wooing) From us
uaibh wehiv (wooiv) From you (pl)
uatha wooha From them

1. Pronounce u/ very short and run it into the next vowel.

 

 

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See GUIDE

contact me!
i r i s h   a t  h o m e   -  b o o k   o n e   -   m á i r e   n í   c h e a l l a c h á m
©2005 phouka.com