prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next

 

Book I

Preface
Intro

 


  Tá mé (táim) 'mo shuidhe thaw mae (thawin) muh hee. I am sitting (out of bed)
  Tá tú (táir) 'do shuidhe thae thoo (thawir) dhu hee Thou art sitting...
  Tá sé 'na shuidhe thaw shae na hee He is...
  Tá sí 'na suidhe thaw shee na see She is...
  Tá sinn (táimid) 'nár suidhe thaw shing (thawmidh) na see We are...
  Tá sibh 'nbhur suidhe thaw shiv nvoor (noor) see Ye are...
  Tá siad (táid) 'na suidhe thaw shee-udh (thawidh) na see They are...
  Tá mé (táim) 'mo sheasamh thaw mae (thawin) muh hassa (hassav) I am standing..
  Tá tú (táir) 'do sheasamh thae thoo (thawir) dhu hassa (hassav) You are...
  Tá sé 'na sheasamh thaw shae na hassa (hassav) He is...
  Tá sí 'na seasamh thaw shee na shassa (shassav) She is....
  Tá sinn (táimid) 'nár seasamh thaw shing (thawmidh) na shassa (shassav) We are...
  Tá sibh 'nbhur seasamh thaw shiv nvoor (noor) see shassa (shassav) Ye are...
  Tá siad (táid) 'na seasamh thaw shee-udh (thawidh) na shassa (shassav) They are...
       

 

eagla/faitchíos

oggla/fotch-eess

Fear

  Tá eagla orm ~ roimh an madadh thaw oggla urrum ~ riv (rim) un modheh. I am afraid ~ of the dog
  Ná bíodh eagla ort ~ roimh an tarbh ~ níl sé olc. ~ Ní bhadfaidh sé leat. naw bee'-uch oggla urth ~ riv (rim) un tharrauv ~ neel shae ulk ~ nee wokka shae lath. Do not be afraid ~ of the bull ~ he is not wicked. ~ He will not interfere with you.
  Tá eagla orainn ~ go mbeidh an lá i mbárach fliuch. thaw oggla urring ~ guh mae (meg) un law im-awruch fl-yuch. We are afraid ~ that tomorrow will be wet.
  Bhí eagla uirri ~ go raibh [rabh] sí deighearnach (déigheanach) vee ogga urree ~ guh ruh (rev) [ro/] shee djernuch (daenuch) Se was afraid ~ that she was late.
  Bíonn eagla orm ~ nuair a bhín amuigh ~ go mall san oidhche bee'-un oggla urrum ~ noor a veem amuh ~ guh mawl (mowl) sun ee'-hah I am usually afriad ~ when I am out ~ late at night
1 [An] mbeadh eagla ort ~ roimh an teinntreach (splannc)? mehuch oggla urth ~ riv (rim) un thiuthruch (splownk) Would be afraid ~ of lightning?
2 Bheadh eagla an domhain orm roimhe (roimis) vehuch oggla un dkhowin urrum riveh (rimish) I would be afriad of my life of it.
  Ní gádh dhuit eagla a bheith ort. ~ Níl baoghal ort. nee gaw ghuitch (ghuit) oggla a ven urth ~ neel bwee'-ul (bwae'-al) urth You need not be afraid. ~ there is no fear on you.

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See GUIDE

contact me!
i r i s h   a t  h o m e   -  b o o k   o n e   -   m á i r e   n í   c h e a l l a c h á m
©2005 phouka.com