prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next

 

Book I

Preface
Intro

 


  Má dheanann sé sin ~ beidh aithmhéal (cathughadh) air naw yeeunan shae shin ~ bae (beg) af-fael (koh-hoo) err If he does that ~ he will regret it.
  Tá aithmhéal orm ~ nach bhfaca mé (bhfacas) roimhe seo thú thaw af-fael urrum ~ noch wokka mae (vokkuss) riveh shuh hoo I regret ~ that I did not see you before this
  Bhí aithmhéal (cathughadh) orm ~ nár casadh an sagart orm (nár bhauil an sagart liom) vee af-fael (koh-hoo) urrum ~ nawr kossav un soggarth urrum (nawr vooil un soggarth l-yum) I regretted ~ that I did not meet the priest.
  Tá aítmhéal (cathughadh) orm anois ~ nár fhóghluim mé an Ghaedhilg ~ nuair a bhí mé óg ~ agus an fhaill agam sin a dheanamh. thaw af-fael (koh-hoo) urrum a-nish ~ nawr olim (owlim) mae un ghaelig ~ noor a vee mae og ~ oggus un oll 1 og'-gum (oggum') shin a yeeunah (yeeunav) I regret now ~ that I did not learn Irish~ when I was young ~ and had the chance to do so.
       
 

Buaidhirt

boor-itch (booirt)

Trouble

  Tá bhaidhirt orm fapo (fé) mo mháthair ~ níl sí a' feuchaint go maith chor ar bith (i n-aon chor) thaw boor-itch (booirt) urrum fwee (fae) muh wawhur (vawhur) ~ neel shee a faeuchinth (faeuchint) guy moh khur err bih (in ae-a-chur) I am troubled about my mother. ~ She is not looking well at all.
  Raibh [rabh] buaidhirt aigne ort ariamh? ~ Is dona an rud é ~ Is beag rud atá níos measa ná é. ruh (rev) boor-itch (booirt) ag-neh urth reev ~ iss dhunna un rudh ae ~ iss b-yug rudh athaw nees massa naw ae. Have you ever trouble of mind? ~ It is a bad thing. ~ Few things are worse than it.

Agallamh III

Dialogue

  Buairt ghearr i dteach (i dtig) comharsan koortch (khoort) gharr id-yoch (i-dig) ko/rsan A SHORT VISIT TO A NEIGHBOR'S HOUSE
1 Seán: Go mbeann-uighidh Dia annseo, or Bail ó Dhia orraibh. Shawn: guhmany djeea (deea) an-shuh' (an-suh'). boll1 o/ yeea urriv John: May God bless all here
2 Tomás: Dia's Muire dhuit (dhibh) ~ Tar aníos ag (chuig) an teine ~ agus teith thú féin ~ tá sé fuar amuigh anocht. Thumawass: djee-iss [dee-is]mwirrah ghuitch (ghuit) [yeev]~ thar anee'-uss eg [hig] un tchinneh (tinneh) ~ oggus tcheh (teh) hoo taen ~ thaw shae foor amuh anuchth. Thomas: May god and Mary bless you ~ COme up to the fire ~ and warm yourself ~ it is cold out tonight.

 

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See GUIDE

contact me!
i r i s h   a t  h o m e   -  b o o k   o n e   -   m á i r e   n í   c h e a l l a c h á m
©2005 phouka.com