prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next

 

Book I

Preface
Intro

 


1 Má tá ~ tá sé te teolaidhe istigh annseo. ~ Feicim (chím) go bhfuil tú (go bhfuilir) gnóthach ~ bail ó Dhia ort. ~ Céard (caidé, U.) tá tú a dheamamh? )Cad táir a' deanamh?) maw thaw ~ thaw shae tcheh (teh) tcho/lee (to/lee) ishthee (ishthig) anshuh' (an-suh') ~ fekkim (khee-im) guy will thoo (guh wilir) gno/-uch ~ boll o/ yeea urth ~ kaerdh [kudh-jae'] thaw thoo a yeeunah (kodh thawir a deeunav) If so ~ it is warm and cosy in hre. ~ I see you are busy ~ God bless you. ~ What are you doing?
2 Táim a' feuchaint leis an sean-rud seo (so) a dheisiughadh ~ ach is deachair é. thawim a faeuchinth (faeuchint) lesh un shan-rudh shuh (suh) a yeshoo. ~ och is djakker (d-yuk-ker) ae I am trying to mend this old thing ~ but it is difficult.
1 Cé chaoi 1 (cionnus) ar thaithnigh an céilidh leat aréir? kae khee (kunnus) err hanee (hanig) un kaelee lath araer. How did you like the ceilidh last night?
2 Go h-an-mhaith ar fad ~ ach tá codladh agus tuirse an domhain orm anois ~ tar éis a bheith 'mo shuidhe ar feadh na h-oidhche. guh hon woh err fodh ~ och thaw kullah oggus thursheh un dhowin urrum a-nish ~ thraesh a veh muh hee err fah na heeha. Very well indeed ~ but I am very sleepy and tired now ~ after being up all night.
1 Is nach ndeachaidh tú (nár chuaidhis) 'do luighe chor ar bith (i n-aon chor)? iss noch n-yochee thoo (nawr hoo--ish) dhu lu/-ee2 khur err bih (in ae-a-chur) And did you not go to bed at all?
2 Muise, ní dheachaidh (níor chuaidh). ~ Níor bh'fhiu dhom é ~ mar ní bheadh ach cúpla uair codalta agam. musha, nee yochee (neer hooig) ~ neer v-yoo ghum ae ~ mae nee vehuch och koopla oo-ir kudhultha og'-gum (og-gum') Well, I didn't. ~ It would not be worth while as I would have only a few hours' sleep
1 Sin díreach mar bhí an sgéal agam féin freisin 2 (leis) ~ agus is ar éigin ~ is féidir liom mo shúile a chongbháil (a choimeadh) ar oscailt le codladh. shin djeeruch (deeruch) mor vee un sh-kael og'-gum (og-gum') paen (faen) freshin (lesh) ~ oggus iss err aegin ~ iss faedjir (faedhir) l-yum muh hooileh a khunawl (a khumaadh) err uskilth leh kullah. That is just how matters were with me also ~ and it is hardly (with difficulty) ~ I can keep my eyes open with sleep.
2 Tá áthas orm go ndeachaidh mé (gur chuadhas) ann anois ~ mar bhí oidhche aoibhinn aerach againn ann. ~ Bhí mé (bhíos) idir dhá chomhairle ~ tráthnóna indé ~ ar cheart dom dul ann nó nár cheart. thaw aw'-hus urrum guh n-yochee mae (gur khoo-uss) awn (own) a-nish' ~ mor vee ee-huh eeven (eeving) ae'-ruch og'-ging (og-ging') awn (own) ~ vee mae (vee-us) ijjir (idhir) khaw khorlah ~ thraw no/na inyae ~ err kharth dhum dhul awn (own) noo nawr kharth. I am glad I went there now ~ as we had a very pleasant night of it there. ~ I was undecided ~ yesterday evening ~ as to whether I should go there or not.

1. Caidhe mar thaitnigh (kud-jae' mor hannee), Ulster form.
2. Pronounce u/ very short and run it into the next vowel.
3. Posta (foss-tha), Ulster form for "also"

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See GUIDE

contact me!
i r i s h   a t  h o m e   -  b o o k   o n e   -   m á i r e   n í   c h e a l l a c h á m
©2005 phouka.com