prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next

 

Book I

Preface
Intro

 


1 Nach raibh [rabh] an ceol go breagh ar fad. ~ Chuirfeadh sé fonn rinnce ar dhuine ar bith. noch ruh (rev) [ro/] un k-yol guh bir-raw err fodh ~ khur-ruch shae foon (fown) reenkeh err ghinneh err bih. Was not the music splendid. ~ It would give anyone a desire to dance.
2 Abair é! Bhí aithmhéal (cathughadh) ar gach duine muair a bhí an céilidh thart ~ sílim (is dóigh liom) ~ is nach breagh an sluagh a bhí ann. obbir ae. vee af-fael (koh-hoo) err goch dhinneh noor a vee un kaelee harth ~ sheelim (iss dhoee-lyum) ~ iss noch bir-raw un slooa a vee awn (own) You may say so! Everyone was sorry when the ceilidh was over ~ I think ~ and what a fine crowd was there.
1 Sluagh chomh breagh is chonnaic tú riamh ~ Caithfidh mé bheith a' bogadh anois ~ mar is fada ó d'fhág mé (d'fhágas) an baile. slooa ho/ bir-raw iss hunnik thoo reev ~ k/oha mae (ko/h-hudh) veh a bugga a-nish' ~ more iss fodha o/ dhawg mae (dhawguss) un bolleh 2 As fine a crowd as ever you saw. ~ I must be moving now ~ as it is a long time since I left home.
2 Cé'n deifir 2 (cad é an deabhadh or deithneas) atá ort? ~ Tá sé luath 'san oidhche fós. ~ fan agus ól cupán tae liom annseo (annso). kaen djeefer (kodh ae un d-yow or dehinas) athaw urth ~ thaw shae loo-a sun eehah fo/ss ~ fon oggus o/l kupawn tae l-yum an-shuh' (an-suh') What hurry are you in. ~ It is early in the night yet. ~ Stay and have a cup of tea here wth me.
1 Ní fhanfad ~ go raibh maith agat-sa ~ mar tá sé ag iirghe mall ~ agus beidh imshníomh ar mo mháthair fúm ~ má fhanaim amuigh i bhfad eile. ~ sílfidh sí (beidh sí a' ceapadh] gur rud eicínt (éigin) a d'eirigh dhom. nee onudh ~ guh ruh moh og'-guth-sa (og-guth'-sa) ~ mor thaw shae eg iree mawl (mowl) ~ oggus bae (beg) imnee (imneev) err muh wawhur (vawhur) foom ~ maw onim amuh iwodh elleh ~ sheela shee [bae shee a kapa] gur rudh ekeentch (aegin) a dhira (dhirig) ghum. No ~ thank you ~ as it is getting late ~ and my mother will be anxious about me ~ if I stay out much longer . ~ SHe will think that it is what something happened me.
2 Ó! Sin an chaói 3 (sin a slighe) leis na mháthreachaibh i gcomhnuidhe ~ go bhfóiridh Dia orra. o/, shin un khee (shin a shlee) lesh na mawrucha i/-go/nee ~ guh wora (vora) djeea (deea) urra. Oh, that is the way with mothers always ~ God help them.
1 Tá sé chomh maith dhom ~ a bheith a' cur an bóthair díom anois. ~ Go djughaidh Dia oidhche mhaith dhuit. thaw shae ho/ moh ghum ~ a veh a kur un wo/hir (vohir) djeem (deem) a-nish ~ guh dhugga djeea (deea) eehah woh ghuitch (ghuit) It is as well for me ~ to be going my road now. ~ Good night.
2 Go mba h-amhlaidh dhuit (gurab amhlaidh dhuit) agus go n-eirighidh do bhóthar leat. guh muh howla ghuitch (gurab owlig ghuit) oggus guh niree (nirig) dhu wohur (vohur) lath. The same to you, and may your journey thrive with you.

1. Liguid "ll" as in "brilliant"
2. Caidé an práidhinn (kud-jae' un praw'-ing) what hurry, Ulster form
3. Sin a' dóih (shin a dho/ee), that is the way Ulster form

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See GUIDE

contact me!
i r i s h   a t  h o m e   -  b o o k   o n e   -   m á i r e   n í   c h e a l l a c h á m
©2005 phouka.com