prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next

 

Book I

Preface
Intro

 

 

Aggalamh IV

Tinneas agus slÁinte
Sickness and Health

 

a' GUL AG AN AIRFREANN DIA dOMHNAIGH

A GUL EG UN AFFRIN DJAY DHO/NEE

GOING TO MASS ON SUNDAY

 

Beirt bhan a' cainnt

bertch won a kontch

Two WOmen Talking

1 Go mbeannuighid Dia dhuit. Guh many djeea ghuitch. God Bless you
  Dia's Muire dhuit. (deeiss mwirrah ghuit) God and Mary bless you
2 Dia's Muire ghuit. (Dia's Muire dhuit is Pádraig) djeeis mwirrah ghuitch (deeis mwirrah ghuit iss pawdhrig) God and Mary bless you (God and Mary and St. Patrick bless you.)
1 Tá súil agam ~ nach mbeidhmid mall ar an Aifreann. thaw sool og'-gum (og-gum') ~ noch maemidh (mehmidh) mawl (mowl) err un affrin I hope ~ we will not be late for Mass.
2 Ó, ní bheidh. ~ Tá ceathramha uaire eile againn ~ sin mara bhfuil ár gclog mall. o/, nee vay (veg) ~ thaw kahroo oo'-ireh elleh og'-ging (og-ging') ~ shin mora will awr glug mawl (mowl) Oh, no. ~ We have another quarter of an hour ~ that is, if your clock is not slow.
1 Cá raibh [rabh, U] tú (cá rabhais) le fada. ~ is fada an lá ~ ó casadh orm anois thú (ó bhuail tú liom anois) kaw ruh [ro/] thoo (kaw rowish) leh fodha ~ iss fodha u law ~ o/ kossuv (kossuch) urru a-nish' hoo (o/ voo'-il thoo l-yum a-nish') Where have you been [were you] this lont time. ~ It is ages [is it many a long day] ~ since I met you now.
2 Nidh nach iognadh ~ mar bhí mé (bhios) 'mo luighe ar mo leabaidh ~ ar feadh míosa ~ leis an droch-ghalar sin (san) — an "Flú" nee noch eenah (oonah) ~ mor vee mae (vee-uss) muh lu/-ee 2 err muh labba (labbig) ~ err fah meesa ~ lesh un dhruch-gholar shin (sun) un "floo" Naturally (a thing that is not a wonder) ~ as I aws lying on my bed ~ for a month~ with that bad disease -- the Flu.
1 An abrann tú (an deireann tú) liom é! ~ agus focal níor chualaidh mé (níor chualas) faoi (fé). ~ Nach iongantach sin (san)? un obrann thoo (un derann thoo) l-yum ae ~ oggus fukkal neer hoola mae (neer hooluss) fwee (fae) ~ noch eenthuch (oonthuch) shin (sun) Do you tell me so! ~ And a word of it I never heard. ~ Is not that strange?

1. The word used in Ulster, also used in Connaught
2. Pronounce u/ very short and run it into the next vowel.

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See GUIDE

contact me!
i r i s h   a t  h o m e   -  b o o k   o n e   -   m á i r e   n í   c h e a l l a c h á m
©2005 phouka.com