prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next

 

Book I

Preface
Intro

 


1 Má thaithnigheann an áit is na daoine liom ~ fanfaidh mé (fanfad) ann go ceann míosa le congnamh Dé [le cuideadh Dé, U.] maw haneen un aw'-itch (aw-it) is na dheenee l-yum ~ fonna mae (fonhudh) awn (own) guh k-yawn (k-yown) meesa leh koona djae (dae) [le kud-joo' djae, U.] If I like the place and the people ~ I will stay for a month, please god.
2 Táim cinnte go dtaithneochaidh ~ Tá na daoine lághach carthannach, cionálta ~ agus an t-aer atá annseo (annso) ní féidir a shárughadh. ~ Silfeá gur bh'fhéidir le duine maireachtáil ar aer amháin ~ tá sé chomh breagh, folláin sin thawim keentcheh (keente) guh dhano/ (dhano/ig) ~ thaw na dheenee law'-uch korra-nuch kinawltha ~ oggus un thaer athaw an-shuh' (an-suh') nee fadjer (faehir ) a hawroo ~ heel-haw (heel-faw) fur vaejder (vae-dhir) leh dhinneh moruch'-thawl err aer a wawn (avawn) ~ thaw shae ho/ bir-raw fullawn shin. I am sure you will like it. ~ The people are affacble, friendly and kind ~ and the air here cannot e surpassed. ~ You woudl think one could liveon air alone ~ it is so fine and wholesome.
1 Tá áthas orm sin (san) a chloisint. ~ Beidh saoghal breagh againn mar sin ~ ag folcadh ag snámh, ag bádóireacht, is ag iascach ~ agus má eirighimid tuirseach (cortha) de'n fhairrge ~ thig linn dul ag duibhal is ag strapadóireacht suas na sléibhte ~ nó a' rotharaigheacht, má tá do rothar leat.

thaw aw'-hus urrum shin (sun) a khlushinth (khlushint) ~ bae (beg) su/-eel 1 (su/-ael) bir-raw og'-ging (og-ging') mor shin ~ a fulka, a snawv, a bawdh-o/r'-uchth iss a geeskuch ~ oggus naw iramidh thur-shuch (thur-shoch) (kurha) dhen orrigeh (arrigeh) ~ hig ling dhul a shool iss a sthrap-a-dho/r-uchth soos na shlaevtha (shlaetha) ~ noo a ro/har-ee'-uchth maw thaw dhu ro/har lath.

I am delighted to hear that. ~ We will have a fine time so ~ bathing, swimming, boating, adn fishing ~ and if we get tired of the sea~ we can go walking and climbing up the mountains ~ or cycling ifyou ahve your bicycle with you.
2 Níl, muis. ~ Ach dá mhéid suibhlóide a dheanfas sinn (a dhean-faimid) 's amhlaidh is fearr liom-sa ~ mar táim as cleachtadh (taithighe) 'sa tsiubhlóid ar fad ~ mar gheall ar bheith i gcomhnuidhe ag dul thart i rian-chárr 'sa chathair ~ i n-ionad dul de dhiubhal mo chos. neel mush ~ och dhaw vaedh shool-oj-eh (shool-od-eh) a yeeunuss shing (a yeeunamidh) sowla (sowlig) iss faar l-yumsa ae ~ mor thawim ass lkachtha (thah-hee) sa tchooloidh err fodh ~ more yaal (yowl) err veh i-go/nee a gul harth i reen-khawr sa kho/hir ~ in innudh dhul dhe l-yool muh khuss. Well, I have not . ~ But the more walking we do the better I like it ~ as I am altoghether out of practice in walking ~ oweing to always going about in a tram in the city ~ instead of going on food.
1 S' amhlaidh mar tá an sgéal agam féin freisin (leis) [fosta[ sowla (sowlig) mor thaw un sh-kael og'-gum (og-gum') paen (faen) That is the way with me also. ~ Wnat of time is the cause of it. ~ I

1. Pronounce u/ very short and run it into the next vowel.

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See GUIDE

contact me!
i r i s h   a t  h o m e   -  b o o k   o n e   -   m á i r e   n í   c h e a l l a c h á m
©2005 phouka.com