prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next

 

Book I

Preface
Intro

 


  anois ~ agus is fearr duit é i ithe ~ sul a thosnóchas tú (a thosnóchair) ar aon rud eile. a-nish' ~ og'-gus iss faar dhuitch (dhuit) ae iheh ~ sul a husno/s thoo (a husnóir) err aen rudh eile now ~ and you have better have it ~ before you commence anything else
2 Tá go maith.~ Ní bhfuighidh mé aon locht ar sin (san) ~ mar tá mo ghoile agam ~ geallaim-se dhuit. thaw guh moh ~ nee wimae aen uchth err shin (sun) ~ mor thaw muh ghul-yeh og;-gum (og-gum') ~ ghall-imsheh ghuitch (ghuit) Very well. ~ I won't find any fault with that ~ as I have my appetite ~ I promise you.
  [Buaileann siad (bualid) isteach sa chistin. ] [boolan shee-udh (boolidh) ishth-yoch sa khish-thin [They go into thekitchen.]
       
 

Litir

litcher (lither)

A Letter

 

Baile Átha Cliath
14adh lá d'Aibreán, 1921

 

Dublin, 14th April, 1921

  A Nóra, a chara dhíl A No/ra a khora yeel My dear Nora
  Céard tá ar cearr leat [cad tá ort] chor ar bith (in aon chor) ~ go bhfuil tú chomh fada seo (so) gan sgríobhadh chugam. ~ Tá briseadh foighde (foidne) orm ~ a' fanacht le litir uait. Kaerdh thaw err kaar lath [kodh thawurth] hur err bih (in aechur) ~ guh wil thoo ho/ fodha shuh (suh) gon shkreeva (chkreea) hug-gam (hoom) ~ thaw brisha fidha (fina) urrum ~ a fon'-uchth leh litcher wetch (lither wooit) What is wrong with you at all ~ that you are so long without writing to me. ~ I have lost patience ~ waiting for a letter from you.
  Scríobh chugam chomh luath is gheobhas tú (is gheo-bhair) seo ~ má's é do thoil é ~ mar ba mhaith liom cloisint cé chaoi bhfuil 2 (cionnus tá) an saoghal ag eirghe leat. ~ Tá súil agam go bhfuil sibh go léir go maith ~ agus go bhfuil gach rud sochair, suaimhneach shíos annsin (ann-san) Shkreev hug-gam (hoom) ho/-looa iss yo/-uss thoo (iss yo/-ir) shuh ~ maw-shae dhu hull'-ae ~ mor buh woh l-yum khlushinth (khlushint) kae khee will (kunnus thaw) un su/-eel2 (sael) eg i/ree lath ~ thaw sool og'-gum (og-gum') guh wil shiv guh laer guh moh ~ og'-gus guh will goch rudh sukir, seev-nuch (soo-in-uch) heess an-shin' (an-sun') Write to me as soon as you get this ~ please ~ as I would like to hear how the word is using you. ~ I hope you are all well ~ and that everythintg is quiet and peaceful down there.
  Maidir linne annseo (annso) ~ thig leat fheiceál (fheicsint) ó'n bpáipéar nuaidheachta an sórt [saghas] saoghail atá againn le tamall anois. ~ Acht is iongantach mar a eirigheann duine cleachtuighthe le rud (mar a théigheann Modjer (modhir) ling'-eh an-shuh' (sn-suh') ~ hig lath ekawl (eshkint) o/n bawpaer noo-ee-achtha un so/rth [si/us] su/-eel 2 (sael) athaw og'-ging (og-ging') leh thom'-ul a'nish. ~ och is eenthuch (oonthuch) mor a i/reean dhinneh klachthee leh rudh As for us here ~ you can see from the newspaper the kind of tiome we have been having for some time past. But it is wonderful how a person gets accustomed to a think. ~

1. Caidé mar tá (kud-jae' mor thaw) Ulster form
2. Pronounce u/ very short and run it into the next vowel.

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See GUIDE

contact me!
i r i s h   a t  h o m e   -  b o o k   o n e   -   m á i r e   n í   c h e a l l a c h á m
©2005 phouka.com