prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next

 

Book I

Preface
Intro

 


  duine i dtaithighe rud_ ~ Is beag áird a tugtar i mBaile Átha Cliath anois ~ ar chárr-armtha, ar eilteán, nó luigheachán féin ~ Téigheann na daoine ar aghaidh l n-a gcuid oibhre ~ mar is gnáthach ~ amhail is dá mba rudé ~ nach raibh [rabh] rud ar bith as an ngnáth ar siubhal. dhinneh ih dhahee rudh) ~ iss b-yug aw'-irdj (awird) a thugthar im-laak-leeah a-nish' ~ err khawr armha, err eltchawn (ethelawn) noo lu/-ee-ach-awn faen ~ tchaen (taen) na dheene err i/ leh na gu'-idj 1 (gu/-id) 2 ebbra ~ mor iss gnaw-ach ~ owl iss dhaw muh rudh ae ~ noch ruh (rev) rudh err bih ass un gnaw err shool. Thrre is very littl eheed taken in Dublin now ~ of an armoured car, an aeroplane, or even an ambush. }~ The people go on with their work ~ as usual ~ just as if ~ there was nothing unusual going on.
  Fé láthair, tá an-chainnt ins na páipéaraibh fé sos-chogaidh ~ ach ár ndóigh (gan amhras) ~ níl ann acht cainnt ~ fhad is tá an riaghaltas a' leanamhaint do'n chrochadh. Fwee (fae) lawhur thaw on-khontch (khint) ins na pawpaeree fwee (fae) sus-khuga ~ och ar no/ (gon owruss) ~ neel awn (own) och kontch (kint) ~ odh iss thaw un reel-thus a lan'-oointh (lanooint) dhun khrucha As present there is great talk int he papers about a truce ~ but, of course ~ it is only talk ~ as long as the government continues the hanging.
  Casadh do chol-ceathair, Brian, orm ~ cúpla lá ó shoin ~ agus bhí comhrádh fada eadrainn. ~ Sé tá a' féachaint go breagh, bail ó Dhia air ~ gidh go bhfuil sé ar a' seachnadh ("ar a choineád") le tamall anois ~ agus tá fhios ag an saoghal nach aon dóichín é sin. Kossuv (kossuch) dhu khul-kahur breeun urrum ~ koopla law o/ hin ~ og'-gus vee ko/raw fodha adhring ~ shae thaw a faeuchinth (faeuchint) guh birraw boll 2 o/ yeea err ~ gee guh wil shae err a chochna (err a khumaadh) le thomul anish' ~ og'-gus thawiss eg un su/-eel (sael) noch aen dho/ch-'een ae shin. I met your first cousin, Brian, ~ a few days ago ~ and we had a long chat. ~ It is he who is looking well. God bless him. ~ although he is "on the run" for some time past ~ and the world knows that is no joke.
  Acht "Ní bhíonn ar an rud acht seal" ~ agus le congnamh Dé beidh deireadh leis an gcogad seo (so) sar i bhfad ~ agus beidh síothcháin agus saoirse againn. Ach nee veeun err aen rudh och shal ~ og'-gus leh koona (koonav) djae (dae) bae (beg) djerra (derra) lesh un guga shuh (suh) sar i/wodh (ivodh) ~ og'-gus bae (beg) sheech-awn og'-gus su/-eersha 1 og'-ging (og-ging') But "nothing lasts but for awhile" ~ and with god's help there will be an end to this war before long ~ and we will have peace and freedom.
  Go saoraidh Dia Éire! guh su/-eera 1 djeea (deea) aera May God free Ireland
  Slán agat anois agus mara sgríobhfaidh tú chugam gan mhoill ní bheidh mé (ní bhead) mór leat. Slawn og'-guth (og-guth') a-nish og'-gus mora shkreefa thoos huggam (hoom) gon wil nee vae mae (nee vedh) mór lath. Good-bye now, and if you do not write to me immeidately I won't be friends with you.
  Do bhuan-chara, Síle dhu woon (voon) khora, Sheela Your lasting friend, Sheila.

1. Pronounce u/ very short and run it into the enxt vowel
2. Liquid "ll" as in "brilliant"

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See GUIDE

contact me!
i r i s h   a t  h o m e   -  b o o k   o n e   -   m á i r e   n í   c h e a l l a c h á m
©2005 phouka.com