prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next

 

Book I

Preface
Intro

 


Creidim 'san Spioraid Naomh ~ ins an Naomh Eaglais Chatoilicigh~ i gcomaoin na Naomh ~ i maitheamh na bpeacadh (i maitheamhnas na bpeacaidhe) i n-aiseirghe na gcorp (colna) agus ins an mbeatha shuthain (shíorruidhe) Amén kredjim (kredhim) sun spridh nu-eev (nu-aev) ~ sun nu-eev (nu-aev) ogglish khoth'-il-igee ~ ih gumeen na nu-eev (nu-aev) ~ ih moheh na bakka (ih moh-oon'-uss na bakkee) in ash-iree na gurp (kullna) oggus sun maha hooin (heeree) amaen. I believe in the Holy Ghost ~ the Holy Catholic Church ~ the communion of saints ~ the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.

An fhaoisdin

un eeshthin

THe Confiteor

Admhuighim do Dhia uile-chumhachtach ~ do Naomh Mhuire (do Mhuire Maomhtha) atá riamh 'na hÓigh ~ do Naomh Mícheál )do Mhíchaél Maomhtha) árd-aingeal ~ do Naomh Eóin Baiste ~ do na naomh-apstolaibh Peadar is Pól) ~ dár Naomh Phátrún Pádraig ~ is do na naomhaibh uile ~ g8ur pheacuigh mé go ró-throm (gur pheacuigheas go ró-mhór) le smaeineadh, le briathar is le gníomh ~ tré (trí) mo choir féin~ tré (trí) mo choir féin ~ tré (trí) mo mhór-choir féin. owdh-weem dhu yeea ille khoo'-uch-thuch ~ dhu nu-eev wirrah (dhy wirrah maefha) athaw reev na ho-ee ~ dhu nu-eev Meehawl (dhu veehawl naefha) awirdh an-gil ~ dhu nu-eev óin boshtheh ~ dhu na nu-eev apstola padher iss po/l (dhu na hass-pulliv naefha padher iss po/l) ~ dhawr nu-eev (nu-aev) faw-throon pawdhrig ~ iss dhu na nu-eeva (nu-aeva) illig ~ gur fakkee mae guh ro/ hrum (gur fakkees guh ro vor) leh smu/-eenah leh bree-hur iss leh gneev ~ thrae muh khu/-ir faen ~ thrae muh khu/-ir faen ~ thrae muh wo/r (vo/r) khu-ir faen. I confess to Almighty God ~ to Blessed Mary, every Virgin ~ to blessed Michael the archangel ~ to blessed John the Baptist ~ to the holy apostles Peter and Paul ~ to our holy patron Patrick ~ and to al the saints ~ that I have sinned exceedingly in thought, word, and deed ~ through my fault ~ through my fault ~ through my most grievous fault.
Ar an adhbhar sin (san) ~ impighim ar Naomh Mhuire (Mhuire Naomhtha) ~ atá riamh 'na hÓigh ~ ar Naomh Mícheál (Mhícheál Naomhtha) árd-aingeal ~ ar Naomh Eóin Baiste ~ ar n heasbolaibh naomhtha Peadar is Pól ~ agus ar na naomhaibh uile ~ guidhe chun Dé ár dTighearna (chum an Tighearna ár nDia) ar mo shon. err un aw-vur shin (sun) ~ impee-im err nu-eev wirrah (wirrah nu-aefa) ~ athaw reev na ho-ee ~ err nu-eev mee-hawl (veehawl nu-aefha) aviwrdh-an-gil ~ err nu-eev (nu-aev) o/in boshtheh ~ err na hasspulla nu-eefa (nu-aefa) padhir iss po/l ~ oggus err na nu-eeva (nu-aeva) illig ~ gu-ee hun djae awr djeerna (hum un teerna awr n-yeea) err much hun. THerefore ~ I beseech the Blessed Mary ~ ever Virgin ~ blessed Michael the archangel ~ blessed John the Baptist ~ the holy apostles Peter and Paul ~ and all the saints ~ to pray to the Lord our God for me.

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See GUIDE

contact me!
i r i s h   a t  h o m e   -  b o o k   o n e   -   m á i r e   n í   c h e a l l a c h á m
©2005 phouka.com