prev
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next

 

Book I

Preface
Intro

 


'Sé do bheatha, a Mhuire... shae dhu vaha a wirrah Hail, Mary, etc.
Guidh orainn, a Naomh Mháthair Dé gu-ee urring a nu-ee wawhur djae (nu-ae vawhur dae) Pray for us, O Holy mother of God.
Ionnus go mb'fhiú sinn (roadh) geallamhna Críost d'fhághail. unnus guh myoo shing (thurah) galoona khreesth dhawl. That we may be made worthy of the promise of Christ.
     

Guidhimís

gu-ee-imeesh

Let us Pray

Dúirt anuas a Thighearna, impidhmid thú ~ do ghrásta 'nár gcroidhthibh ~ ionnus tar éis fios d'fhághail dúinn, tré theachtaireacht an Aingil ar theacht Críost do Mhic i gcolainn daonna ~ go dtiocfadh linn tré n-a pháis agus a crois, dul go glóire a eiseirghe ~ tríd an íosa Chríost céadna ár dTighearna. Amén dho/rth anoos, a heerna impe-midh hoo ~ dhu ghrawstha nawr greeha ~ unnus thraesh fiss dhawl dhooing thrae hachtharachth un angil err hachth kreesth dhy vik i gullan dhu-eena ~ guh dhuk-uch ling thrae na fawsh oggus a khrush dhul guh glo-ireh a ashiree ~ threedh un eesa kreesth kaena awr djeerna. amaen Pour forth, we beseech three, O Lord ~ thy grace into our hearts ~ that we, to whom the Incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel ~ may, by his passion and cross be broguht to the lory of his resurretion ~ through the same Jesus Christ, our Lor. Amen.
Munster form    
Guidhmíd thú,a Thighearna, do ghrásta do dhórtadh go líonmhar 'nár n-anamnachaibh ~ ionnus, tar éis fios d'ghághail dúinn trí theachtaireacht an aingil, ar theacht íosa Críost do Mhic ~ gcolainn daonna ~ go dtiocfadh linn, trí neart a pháisge agus a chroise dul go glóire a eiseirghe ~ tríd an íossa Chríost céadna ár dTighearna. Amén. gu-ee-imidh hoo a heerna dhu ghrawstha dhu ghortha guh leen-vur nawr nonumnacha ~ unnus thraesh fiss dhawl dhooing three hachthar-achth un angil err hachth eesa kreesth dhu vik i golan dhaena ~ guh dhuk-uch ling three n-yarth a faw-sheh oggus a khursheh dhul guh gloireh a ashiree ~ threedh un eesa kreesth kaena awr deerna. Amaen.  
     

Ofráil na maidne

offrawl na mon-yeh

The Morning Offering

Deirim suas duit, a íosa ~ tré choidhe ró-gheanmnaidhe na Maighdine verim soos dhuitch (dhuit) a essa ~ three khree ro-ghan-mnee na mi-djeneh I offer Thee, O Jesus~ Through the most pure heart

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See GUIDE

contact me!
i r i s h   a t  h o m e   -  b o o k   o n e   -   m á i r e   n í   c h e a l l a c h á m
©2005 phouka.com