prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book I:
Lessons
Menu

Preface
Intro

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
41 42    

 


§52 Vocabulary

balla (boL'-ă), a wall (falla, Munster)
bán (baun), white-haired
capall (kop'-ăL), a horse
Conn (kŭN), Con
fan (fon), wait, stay
glan (glon), clean
(Lau), a day
lán (Laun), full
milis (mil'-ish), sweet
(Nau), not
slán (sLaun), well, healthy
solas (sŭl-ăs), light

§ 53. is the negative particle to be used with the imperative mood; as fág an solas, leave the light'; ná fág mé, do not leave me.

§ 54 Translate into English

 • Dún an doras.
 • Fan, ná dún an doras fós.
 • Ná fan ag an doras.
 • Ná fág an mála lán ag an doras.
 • Atá stól mór ag an tobar.
 • Atá an tobar glan.,
 • Atá Conn bán, agus atá Art óg.
 • Atá Art agus Conn ag an dún
 • Atá mé slán.
 • Atá an capall óg.
 • Atá solas ag an doras.

§ 55 Translate into Irish

 • The day is long.
 • The day is hot.
 • The day is soft.
 • There is a light on the door.
 • Leave the light at the door.
 • You are tall, and he is white-haired.
 • The wall is high.
 • There are a wall and a high hedge at the well.
 • THere is a high wall on the fort.
 • Leave the horse at the well.
 • The well is full.
 • He is young and healthy.
 • Do not stay at the door.

 

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 4
©2005 phouka.com