prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book I:
Lessons
Menu

Preface
Intro

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
41 42    

 


exercise XXXVIII

§ 235 SH is sounded like H

The possessive adjective mo (mŭ), my; do (dhu), thy; a (a), his, cause aspiration. Mo is pronounced like mu in must, do like thu in thus, a like a in along.

§ 236. Examples

mo ṫir

(mŭ heer) my country

Mo ṫobar

(mŭ hŭb-ăr) my well
mo ṫúirne mŭ hoor'-nĕ) my spinning wheel

mo ṫeine

(mŭ hen-ĕ) my fire

do ṡolus

(dhŭ hŭl'-as) thy light

do ṡláinte

(dhŭ hLaun'-tĕ) thy health

do ṡúil

(dhŭ hool) thy eye
do ṡál (dhŭ haul) thy heel

do ṡúiste

(dhŭ hoosh'-tĕ) thy flail

do ṡeamróg

(dhŭ ham'-rōg) thy shamrock

§ 237 TRanslate into ENglish

 • Atá mo láir óg.
 • Níl do ṡeamróg glas anois.
 • Atá uisge in mo ṫobar.
 • Ná duir fód móna ar mo ṫeine
 • Níl mo ṡúiste ins an sgioból
 • Fuair mé do ṡúiste ins an eorna anois.
 • A Nóra, ná fág do ṫír.

§ 238 Translate into Irish

 • Leave my light.
 • Do not stand in my light.
 • I am not in your (thy) light , Cahal is in your light.
 • The fire is hot now.
 • My fire is not hot.
 • My eye is blind.
 • Never leave your country.
 • My ship is going to Ballina.
 • Put my spinning wheel at the well.
 • DO not put my bridle on the mare, my bridle is broken.

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 4
©2005 phouka.com