prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book I:
Lessons
Menu

Preface
Intro

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
41 42    

 


§ 98 translate into irish

 • Atá Conn óg go leór fós.
 • Atá an seól nór.
 • Níl an eórna ag fás ar an ród.
 • Atá an druseóg glas.
 • Ná fág an bád ar an linn.
 • Níl im go leór ar an arán fós.
 • Atá an ceól binn.
 • Níl an ceól binn, níl fonn binn ar an dán.
 • Atá druseóg ag fás ar an dún.
 • Atá an bád ar an linn.
 • Atá an seól agus an srann ar an tír.

§ 99 TRanslate into Irish

 • The sail is not large.
 • Lift up the large sail.
 • Leave the hammer on the anvil.
 • The anvil is heavy; the hammer is not heavy.
 • Leave the anvil on the floor.
 • A brier is growing at the door.
 • The brier is long (and) crooked.
 • The big boat is going up the harbour.
 • A ship, a boar, a sail,a mast.
 • There is sweet music at the well; I am going up to the well.
 • The barley is green yet.
 • The barley is fresh (and) sweet.

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 4
©2005 phouka.com