prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book I:
Lessons
Menu

Preface
Intro

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
41 42    

 

 

§ 82 translate into English

 • Atá blas milis ar an im úr.
 • Atá Art óg agus atá sé dall.
 • Atá poll mór ag an dún
 • Atá crann mór ag fár ar an árdán.
 • Atá an capall mall.
 • Atá an mála trom, níl an mála lán fós.
 • Ná mill an balla Ard.
 • Níl Conn bán, atá sé donn.
 • Atá Tomás ag an doras, agus atá Úna ag dul anonn do’n tobar.
 • Níl Art trom, atá sé óg agus lag fós.

§ 83 Translate into Irish

 • Leave bread and butter on the stool.
 • Do not praise a slow horse.
 • There is a large, green tree at the well.
 • Conn is blind; Art is not blind.
 • The boat is long and heavy.
 • The tree is not green yet, the tree is dry.
 • There is no bread on the floor.
 • The heavy boat is on the land.
 • Do not break the heavy lock; leave the door closed.
 • Leave the heavy bag on the floor .

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 4
©2005 phouka.com