prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book 2:
Lessons
Menu

Preface
Phonetics

  43 44 45
46 47 48 49
50 51 52 53
54 55 56 57
58 59 60 61
62 63 64 65
66 67 68 69
70 71 72 73
74 75 76 77
78 79 80 81
82 83 84 85
86 87 88 89
90 91 92 93
94      

Dictionary


exercise LI

§ 305. C slender aspirated is pornounced almost like h; or rather, like h followed by y. In Munster, it is just like h.

Droiċead (dhreh'-yădh), a bridge
Droiċead-áṫa Drogheda, the Bridge of a Ford
fiċe (fih'-yĕ), twenty
Miċeál (meeh'-yaul), Michael

§ 306. Exceptions: ċeana, already, before, is pronounced han'-ă, not h-yan- ă; chugam, ċugat, ċuige, towards me, thee, him, are pronounced hug'- ăm, hug'- ăth, hig'-ĕ; the termination eaċt is usually pronounced like aċt, oCHth, not aCHth.

§ 307. Fiċe capall, twenty horses. Notice that capall has the same form after fiċe as it if meant one horse.

§ 308. TRanslate into English

 • Atá droiċead árd ag Droiċead-áṫa, ar an aḃainn áluinn.
 • Ná seas ar an droiċead.
 • Ní ḟaca mé Míċeál ins an teaċ.
 • Tar liom go Droiċead-áṫa.
 • Ḃí mé ins an áit ċeana.
 • Ṫug mé fiċe punt do Niall, agus fuair sé punt eile ó m’aṫair, aċt ní ḟuair sé sgilling ar biṫ ó mo ṁáṫair.

§ 309. Translate into Irish

 • I was not in Armagh before.
 • I have twenty sheep, but I have no lamb at all
 • There is a large door on the house, and a high window.
 • There is a river at Drogheda, and another river at Dublin.
 • There were a hen, a duck, a lark, a seagull, an eagle, and another bird in the house, and they died.

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

 

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 5
©2005 phouka.com