prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book 2:
Lessons
Menu

Preface
Phonetics

  43 44 45
46 47 48 49
50 51 52 53
54 55 56 57
58 59 60 61
62 63 64 65
66 67 68 69
70 71 72 73
74 75 76 77
78 79 80 81
82 83 84 85
86 87 88 89
90 91 92 93
94      

Dictionary


exercise XCIII

§ 515. Instead of saying that a thing has a certain taste, colour, shape, etc, we say that the taste, colour, or shape is on the thing, as in the following exercise.

§ 516.

blas   taste
dath (dhah), like tha in that colour
cuma (kum'-ă) shape, form
caoi (Kee) as ky in lucky shape, arrangement, way
deis (desh) (West Conn.)
dóigh (dhō-ee) Ulster

§ 517. Look back at rule for aspiration of adjectives. After FEMININE nouns in NOMINATIVE and ACCUSATIVE singular, the first consonant of following adjective is aspirated, as min ḃuiḋe (min Wee), yellow meal; an tseanḃean ḃoċt, the poor old woman.

§ 518. Feuċ! (faeCH, Munster Fiaċ! (fee-oCH'), see! look at! as feuċ an fear boċt ag an doras.

§ 519. Some phrases: Cia ċaoi 'ḃfuil tú? (kee'-ă Chee Wil thoo); what way are you? Cia an ċuma (CHum-ă) 'tá ort? How are you? What is the way that is on you? Cuir caoi ar, repair, set in order; ag cur caoi ar, repairing.

§ 520. The relative pronoun who, which, that before is, are, is not used in Irish; as an fear atá, the man who is; an t-uan atá, the lamb that is; an áit atá, the place which is; na fir atá tinn, the men who are sick.

§ 521 Translate into English

  • Go mbeannuiġiḋ Dia ḋuit, a Ṫaiḋg.
  • Go mbeaanuiġiḋ Dia is Muire ḋuit, a Nóra!
  • Cia ċaoi ḃfuil tú indiu?
  • Atá mé go láidir.
  • Taḃair ḋom an t-uḃall úd, an ḃfuil sé milis.
  • Atá blas milis air go deiṁin, aċt cuir an t-uḃall eile ins an mála.
  • An ḃfuil Cormac ag obair anois?
  • Atá; atá sé ag cur caoi ar an teaċ, atá sé ag cur tuiġe air, mar atá an aimsir fuar, fliuċ
  • Muair ḃí an ḃean ḃoċt ag cur caoi ar an áit, fuair sí an t-airgead ins an tuiġe.
  • Feuċ an duine sin; atá airgead aige orm, agus ní’l piġinn in mo ṗóca anois.

§ 522. Atá caoi mhaith ar Aodh, Hugh is in good circumstances.. Ní'l caoi (or dóigh) ar Niall, Niall is not well off, is in a bad way.

 

 

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

 

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 5
©2005 phouka.com