prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book 2:
Lessons
Menu

Preface
Phonetics

  43 44 45
46 47 48 49
50 51 52 53
54 55 56 57
58 59 60 61
62 63 64 65
66 67 68 69
70 71 72 73
74 75 76 77
78 79 80 81
82 83 84 85
86 87 88 89
90 91 92 93
94      

Dictionary


exercise LIX

§ 342. In the middle of words aḋ and , when followed by a vowel, are pronouned (ei) —like ei in height. Thus :—

aġarḋ (ei'-ee), the face
aḋarc (ei'-ărK), a horn
aḋastar (ei'-ăs-thăr), a halter
raḋarc (rei'- ărK), sight
Ó Raġallaiġ (rei'-ăL-ee) O'Reilly
gaḋar (Gei'- ăr), a beagle, a hound

Even when followed by consonants the student may pronounce aḋ or like ei, unless the a be marked long.

Taḋg (theiG), Thady, usually "Tim"
aḋmad (ei'-mădh), timber

§ 334. The silencing of and ġ as above has brought about the contraction of many words in the spoken language, as —

    pronounced  
bliaḋain a year bliaḋn (blee-ăn)
briġid Brigid briġd (breed)
foiġid patience foiġd (fweed)
Nuaḋat of Nuada Nuaḋt (Noo'-ăth)

As in Maġ Nuaḋat (man-noo'-ăth), the plan of Nuada, Maynooth.

§ 344. Translate into English

  • Ní ḟuil aḋarc ar biṫ ar an laoġ fós, atá sé óg.
  • Cuir aḋastar ar do láir, atá sí ag dul síos do’n tobar.
  • Ní ḟaca mé Taḋg Ó Raġallaiġ ar an sliaḃ.
  • Ní ḟuil aḋmad ar biṫ ins an teaċ, aċt atá móin go leor againn; suir fód móna ar an teine anois.

§ 345. Translate into Irish

  • Conn O'Reilly is working in the mill.
  • Tim has not a boat on the river, but I have boat on the lake.
  • There is a little boat in the house.
  • Do not put the halter on the mare; but the halter in your pocket.
  • My sight is not strong, but Niall O'Reilly has no sight at all, he is blind.

 

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

 

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 5
©2005 phouka.com