prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book 2:
Lessons
Menu

Preface
Phonetics

  43 44 45
46 47 48 49
50 51 52 53
54 55 56 57
58 59 60 61
62 63 64 65
66 67 68 69
70 71 72 73
74 75 76 77
78 79 80 81
82 83 84 85
86 87 88 89
90 91 92 93
94      

Dictionary


exercise LXXXI

§ 468.

aiṫṁeala (ah'-vael-ă) regret
brón (brōn) sorrow
deilġíos (dhel'-yees) grief
mo ḃrón (mŭ vrōn) my sorrow, alas
eagla (aGHlă) fear
faitċíos (fat-hees) fear, Connaught
tinneas (tin'-ăs) sickness

§ 469. Translate into English

 • Ní raiḃ Gaeḋilge agam nuair ḃí mé óg, agus atá aiṫṁeula orm anois.
 • Atá brón mór orrainn anois, atá ar n-aṫair marḃ.
 • Nuair ṫáinig siad do’n áit úd, ḃí eagla orra.
 • Ṫáinig eagla orm, aċt ní ġaca mé taiḋḃse ar biṫ ins an áit sin.
 • An ḃfuil faitċíos ort?
 • Atá tinneas trom ar do ṁáṫair.
 • Ní ḟuil ocras ar biṫ orm, aċt atá tinneas orm, agus atá tart mór orm.

§ 470. Translate into Irish

 • Come in and sit down and rest yourself.
 • Sit down on that little stool; do not sit at the door, the day is cold and wet.
 • Is that woman sick now? She is not, she was sick but now she is strong.
 • Do not give me that meat, I am not hungry.
 • That grave is not wide.
 • That young beagle is lost, we did our best, but we did not find the fox or the beagle.
 • Our oats is growing in that place.
 • Put that little boat in the river.
 • The ship is on the Erne and there is a tall mast and a big wide sail on her.
 • Are you sick? No, I am in pain.
 • Good bye.

 

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

 

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 5
©2005 phouka.com