prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book 2:
Lessons
Menu

Preface
Phonetics

  43 44 45
46 47 48 49
50 51 52 53
54 55 56 57
58 59 60 61
62 63 64 65
66 67 68 69
70 71 72 73
74 75 76 77
78 79 80 81
82 83 84 85
86 87 88 89
90 91 92 93
94      

Dictionary


exercise LXVII

§ 394. Eclipsis of p, c, t

Instead of saying

arn póca our pocket
arn ceann our head
arn tír our ??

It was found easier to say arn bóca, arn geann, arn bín ; then the n dropped out, and to preserve the original word, we now write:

ar bpóca (ăr bōK-)
ar gceann (ăr gaN, Munster, g-youN)
ar dtír (ăr deer)

Here again we see the rule for pronouncing eclipsed words exemplified—the eclipsed letters p, c, t are not noticed in pronuncation.

§ 395. Translate into English

 • Níl gráḋ agaiḃ ar ḃur dtír.
 • Atá gráḋ mór againn ar Éirinn, ar dtír.
 • Atá Nóra agus Briġid ag obair ag an tobar, atá a drúinne láidir, aċt atá mo ṫúirne [??]
 • Níl doras ar an dteaċ.
 • Tá Art agus Niall ag teaċt; fág a mbealaċ.

§ 396. Translate into Irish

 • Our island, our country.
 • They have no money, their pocket is empty.
 • There is not a shipping in their pocket.
 • Our tree is green yet.
 • They are not working now, their spinning wheel is broken.
 • John and James are coming home to Ireland, their father died, and their house is now empty.
 • Leave our way.
 • Their mother died, their heart is broken.
 • We have our health yet.

 

 

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

 

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 5
©2005 phouka.com