prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book 2:
Lessons
Menu

Preface
Phonetics

  43 44 45
46 47 48 49
50 51 52 53
54 55 56 57
58 59 60 61
62 63 64 65
66 67 68 69
70 71 72 73
74 75 76 77
78 79 80 81
82 83 84 85
86 87 88 89
90 91 92 93
94      

Dictionary


exercise LVIII

§ 338. In the middle of words and ġ are slient and lengthen preceding short vowels sounds, lengthening

o to ō ă to aa
u to oo i to ee

§ 339. Words

boḋar ¹ (bō'-ăr), deaf
uġdar (oo'-dhăr), an author
Seaġán (shaa'ăn) , John
ioḋal (ee'-ăl), an idol

§ 340. Translate into English

 • Dia duit, a Ṫaiḋg (heig).
 • Dia’s Muire duit.
 • Lá breaġ; ṫainig Taḋg a ḃaile ar maidin ó Árd-maċa, aċt ní ḟuil sgeul nuaḋ ar biṫ aige.
 • Ní ḟuil Taḋg tinn, atá sé go breag anois, aċt ḃí sé tinn go leor.
 • Atá Art Maġuiḋir ag aboair, atá sé ag cur tuiġe ar an teaċ nuaḋ.
 • Atá an fear boċt ag guiḋe ag an doras, fuair sé arán agus im ó Nóra, “Atá an oiḋċe geal agus an bóṫar breaġ, aċt mar sin féin (even so), fan go lá” (till day, a populat saying)

§ 341. Translate into Irish

 • The ivy is growing at the door.
 • The ivy is green.
 • John and James are in the house.
 • The night is fine (and) soft.
 • The ivy is fresh and green, but the wall is old and yellow.
 • The fox a nd the dog are not in the meadow, the fox is in the river and the dog is coming home.
 • Brigid is not in the house, she went home.

 

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

 

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 5
©2005 phouka.com