prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book 2:
Lessons
Menu

Preface
Phonetics

  43 44 45
46 47 48 49
50 51 52 53
54 55 56 57
58 59 60 61
62 63 64 65
66 67 68 69
70 71 72 73
74 75 76 77
78 79 80 81
82 83 84 85
86 87 88 89
90 91 92 93
94      

Dictionary


§ 321. Translate into English

 • Ó Doṁnall a bú!
 • Atá mé ag dul go Corcaiġ ar maidin.
 • Ní ḟuil an bóṫar bog, aċt atá an bóṫar cruaiḋ.
 • Tar liom, agus suiḋ síos ag an teine.
 • Atá m’aṫair agus mo ṁáṫair ins an uaiġ.
 • Imṫiġ leat a ḃaile.
 • Ní’l an bóṫar réiḋ.

§ 322. Translate into Irish

 • Do not sit on the stool, the stool is broken.
 • Art O'Daly died, he is now in the grave.
 • The grave is large.
 • The place is cold, the day was warm and dry.
 • The day is not long now.
 • The barley is in the barn now, the oats are green yet.
 • Go down to Cork.

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

 

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 5
©2005 phouka.com