prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book 2:
Lessons
Menu

Preface
Phonetics

  43 44 45
46 47 48 49
50 51 52 53
54 55 56 57
58 59 60 61
62 63 64 65
66 67 68 69
70 71 72 73
74 75 76 77
78 79 80 81
82 83 84 85
86 87 88 89
90 91 92 93
94      

Dictionary


§ 397. The "our Father"

Ar n-Athair, atá ar neamh, go naomhthar t-aimn; go otigidh do righeacht; go ndeauntar do thoil ar an talamh mar ghnithear ar neamh. Tabhair dhúinn indiu ar [?] laetheamhail , agus maith dhúinn ar bhfiacha mar mhaitheamuid dár bhféicheamhnaibh féin' agus ná léig sinn i gcathughadh acht saor sinn ó olc. Amén.

ăr nah'-ir a-thau' er nav gŭ naev'-hăr than'-ăm' gŭ dig'-ee dhŭ ree'-ăCHth; gŭ naen'-thăr dhŭ hel er ăn thol'-ăv mor nee'-hăr er nav. Thou'-ar γoon in-γoo' ăr năr-aun' Lae'-hoo-il, ogus mah γoon or vee'-ăCH-ă more wah'-ăm-id dhăr vae'-hoon-iv faen' ogus Nau laeg shin ă goh'-oo, oCHTth saer shin ō ŭlk om-aen'.

The title means "The Pater", rom the word with which the prayer begins in Latin.

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

 

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 5
©2005 phouka.com