prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book 2:
Lessons
Menu

Preface
Phonetics

  43 44 45
46 47 48 49
50 51 52 53
54 55 56 57
58 59 60 61
62 63 64 65
66 67 68 69
70 71 72 73
74 75 76 77
78 79 80 81
82 83 84 85
86 87 88 89
90 91 92 93
94      

Dictionary


§ 457. Translate into English

 • Cuir an bd beag so ar an Laoi, agus cuir an long úd ar an Éirne.
 • Ní ḟuil an Bóinne leaṫan ag Droiċead-aṫa.
 • Atá Baile aṫa Cliaṫ ar an Life.
 • Fág an bád ins an aḃainn úd.
 • Ní ḟaca mé an bád ag dul suas an loċ úd, ḃí se ag dul an seaċrán ar an loċ.
 • Fuair mé an bád beag so ar an loċ agus ṫáinig sé do’n oiléan árd úd.

§ 458. Translate into Irish

 • The Moy is wide enough in Ballina.
 • That young man got a salmon in the Erne.
 • Put that book in your pocket, it is not heavy.
 • This big book is heavy.
 • That big wide book.
 • The Foyle is wide at Derry.
 • The Barrow, the Boyne, the Nore, the Foyle
 • I went from the Erne to the Lee.
 • Dermot went on the Lee down to Cork, and he went on the Lee down to Scotland.
 • He was never in Scotland.

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

 

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 5
©2005 phouka.com