prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book 3:
Lessons
Menu

Preface
Phonetics

  95 96 97
98 99 100 101
102 103 104 105
106 107 108 109
110 111 112 113
114 115 116 117
118 119 120 121
122 123 124 125
126 127 128 129
130 131 132 133
134 135 136 137
138 139 140  
       
       

 


focal (fŭk'-ăl) a word
sean-ḟocal   a proverb
 • Atá an bhéan úd 'na tost, ní fhuil focal aici.
 • Nuair tháinig Pádraig go h-Éirinn, ní raibh sé 'na thost.
 • An raibh Domhnall 'sa mbaile indé? Ní raibh, bhí sé ar baile, bhí sé ar an aonach.
 • An bhfuil seanfhocal ar bith agat?
 • Go mbeannuighidh Dia dhíbh; tar isteach, a Dhiarmuid, agus suidh síos.
 • An bhfuil fear an tighe ins an mbaile anois?
 • Atá capall uaim.
 • Bhí an seahduine 'na shuidhe ins an bgúinne, agus bhí an páisde beag 'na sheasamh shuas ar an stól.
 • Bhí an Rí 'na luighe, acht ní raibh sé 'na chodladh, bhí eagla air.

§ 590. Many endearing expressions are used in Irish—a ċuisle mo ċroiḋe, O vein of my heart! gráḋ (grau) geal mo ċroiḋe, bright love of my heart; leanḃ mo ċroiḋe, child of my heart; a rúin, O secret (love), a ṁúirnin (Woor-neen), O little loved one; gile (gil'-ĕ) mo ċroiḋe, brightness of my heart; a ċuid (CHid) O (my) portion (my only wealth); a ṫaisge (hash-gĕ), O treasure; a ċara (CHor-'ă) O friend; a ċara mo ċroiḋe, etc.

§ 591. Sayings

Go ḃfíoriḋ (Wōr-ee) Dia orm, ort, etc. God help me, you, etc. Solus Dé ċugainn (hug'-ăn), Munster ċuġainn (hoo'-an), the light of God towards us. Said when a welcome visitor is announced.

§ 592. Translate into Irish

 • Patrick was standing on the mountain when he saw the eagle coming down (anuas ăn-oo-ăs, from above) from the sky.
 • The eagle was in a great hurry and he was angry.
 • The eagle say the lamb in the field, but it did not see the man standingon the road.
 • The man was anxious when he way the eagle coming, and his son was afraid.
 • His son was a child then, but Patrick was a big strong lad that time (an t-am sin, or ins an am sin).
 • Is Cormac better yet? Yes, he is better, he and Hugh are sitting inside at the fire.
 • Will you be home tomorrow? I will be working up on the mountain.

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

 

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h III  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 5
©2005 phouka.com