prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book 3:
Lessons
Menu

Preface
Phonetics

  95 96 97
98 99 100 101
102 103 104 105
106 107 108 109
110 111 112 113
114 115 116 117
118 119 120 121
122 123 124 125
126 127 128 129
130 131 132 133
134 135 136 137
138 139 140  
       
       

 


exercise CXXXVI

The Verb is in dependent sentences

§ 800. PRESENT TENSE. Is é sin an fear, that is the man. Measaim gur ab (gur ăb) é sin an fear, I think that that is the man.

§ 801. Before consonants ab is usually omitted' as, is mise an fear, I am the man; abeir sé gur (ab) mise an fear, he says that I am the man.

§ 802. NEGATIVE SENTENCE. Ní h-é sin an rí, that is not the king. Saoilim naċ é sin an rí, I think that is not the king. Here, as we see, the verb to be is omitted.

§ 803. PERFECT TENSE. Ba h-í so an áit, níorḃ í so an áit, this was the place, this was not the place. Neasaim gurḃ' (gur'-ăv) í so an áit, I think this was the place. Measaim naċarḃ' í so an áit, I think this was not the place. Naċarḃ (NoCH'-ărv), often shortened to nárḃ (Naurv)

§ 804. Before consonants the of gurḃ, naċarḃ', narḃ' is usually omitted; as, ba ṁór an náire é, it was a great shame. Níor ṁor an áit í, it was not a big place; saoilim nár ṁór an áit í, I think it was ot a big place.

§ 805. CONDITIONAL. Ba ṁaiṫ le Doṁnall dul a ḃaile leat, Donal would like to go home with you. Measaim go mba (mă) ṁaiṫ leis dul leat, I think he would like, saoilim naċ mba ṁaiṫ leis, I think he would not like. But in the S.L. the tendency is to say gur ṁaiṫ, nár ṁaiṫ, as in the perfect.

FUTURE is not used in the S.L.

§ 806. The sentence atá áit ḋeas aige has these to emphatic forms [and this is true of every sentence with (I) verb, (2) nom. case with adjective and indefinite article]:—A. is deas an áit atá aige. B. Is aige atá an áit ḋeas. Note the use in Irish of the definite article.

§ 807. Duḃairt bean liom go nduḃairt (Noo'-ărt) bean léiṫi (a desription of a vague rumor). An é so an sagart as teaċ suas ar ċapall duḃ? Measaim gur ab é, measaim go hfuil capall mar sin (like ṫat) aige. Saoilim gur (ab) fearr leis an duine boċt sin an fíon ioná an bainne, aċt go deiṁin, ní fearr d'á (for his) ṡláinte é. Is dóiġ liom naċ maiṫ le Seamuas an obair ṁór ḃiḋeas air anois. Ní dóiġ liom gur (ab) fearr leo an tart ioná an t-ocras. An dóiġ leat gurḃ ḟearr (that he preferred to) le Niall ḃeiṫ in Albain? Ní dóiġ liom gurḃ ḟearr; do b'ḟearr leis ḃeiṫ in Éirinn. Atá mé ag ceapaḋ go mb'ḟearr (maar, that she would prefer) léiṫi ḃeiṫ sa mbaile arís; agus dá mbéiḋeaḋ, do ḃéiḋeaḋ áṫas uirri. Adeir Seumas gur (ab) leis féin (is his own) an capall agus an láir do ḃí aige ar an aonaċ indé, aċt abeir an fear beag úd naċ le Seumas iad, aċt go ḃfuair Seumas ar an mbóṫar iad, agus é (when he was) ag dul a ḃaile.

§ 808. Translate into Irish

 • Nora says it is a nice house.
 • Who is that? I think that is Donal O'Kelly.
 • Where is he going? I do not think that he is coming with us.
 • Do you think taht these are Nora and Una? I do not think they are.
 • He said that Cormac was the man of the house, and that Niall was his son.
 • Di you see anything on the lake? I saw something, but the night was dark;I think it was the ship.
 • Donal says that he saw the little boat.
 • Do you think that it is he that has my book? I do not know.
 • Nora says that Una was her mother.
 • Would NIall be angry? He would not, I think myself that it is james who would be angry (gur ab ar S. do béiḋeaḋ fearg).
 • Do you think that she would prefer the young lamb ot the sheep? I think she would. (measaim go mb'ḟearr).

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

 

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h III  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 5
©2005 phouka.com