prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book 3:
Lessons
Menu

Preface
Phonetics

  95 96 97
98 99 100 101
102 103 104 105
106 107 108 109
110 111 112 113
114 115 116 117
118 119 120 121
122 123 124 125
126 127 128 129
130 131 132 133
134 135 136 137
138 139 140  
       
       

 


Exercise CXVI

§ 656. In sentences like is fear maiṫ é, is maiṫ an fear é, the is is often omitted in short exclamations, as:

maiṫ an fear (= is maiṫ an fear tú) good man!
maiṫ an buaċaill good fellow!
maiṫ an cailín good girl!
fear maiṫ é sin that is a good man
bean ṁaiṫ í rúd a good woman that!

§ 657. In most of Munster instead of such constructions as is breaġ an aimsir í, or is aimsir ḃreaġ í, they often say, aismir ḃreaġ is eaḋ í, good weather, it is so, it is it.

§ 658. We have already met the pronouns and. We have seen that they are used not only for persons, but also for things, and that the pronoun it is represented by one or other of these words and . We have also seen that the forms é and í are used instead of and with the verb is; as, is fear é, is bean í; and so iad, is fir ṁaiṫ iad, they are good men. We have now to see another use of é, í, and iad. In sentences like I did not see him, I saw her, I found it on the road; I saw them; where him, her, it, them are in the objective or accusative case governed by a verb, these pronouns are translated by é, í, iad; as,

an ḃfaca tú é? Did you see him?
ní ḟaca mé í I did not see her
An ḃfaca tú an stól? Ní ḟaca mé é I did not see it
an ḃfuair sé an ṁin? Fuair sé ins an mála íí He got it in the bag
Ċonnaic sé ṡíos ar an mbóṫar iad he saw them below on the rod

§ 659. Translate into English

 • An bhfuil aithne agat ar an bhfear so?
 • Atá aithne mhaith agam air, chonnaic mé indé é.
 • An bhfuil an sgilling sin agat? Ní'l thug mé o Dhiarmuid í.
 • An bhfuilmid saidhbhir?
 • Ní'l a fhios agam, is linn an áit so, an teach, an talamh, an capall so, an t-asal beag sin, agus an bhó úd shuas ar an gcnoc.
 • Ca bhfuil an bhó? ní fhaca mé í ó mhaidin.
 • Feuch í! Shuas ag an tobar, atá sí ag ól an uisge.
 • An bhfuil Diarmuid artigh?
 • Feuċ é féin, 'na ṡuiḋe ins an gcaṫaoir (goh'-eer).
 • Nach maith an páisde é, bail ó Dia air?

§ 660. Translate into Irish

 • Nora and Una went down the road long ago, did you see them?
 • I did not see them, I saw some person, but I did not know him.
 • Is that Conor? No, that is Dermot.
 • This house is my own now, I bought it from you for 20 pounds.
 • The dog and the fox went up on the mountain,a nd the eagle saw them.
 • The cow and the lamb are not lost; my husband found them on the road.

 

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

 

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h III  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 5
©2005 phouka.com