prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book 3:
Lessons
Menu

Preface
Phonetics

  95 96 97
98 99 100 101
102 103 104 105
106 107 108 109
110 111 112 113
114 115 116 117
118 119 120 121
122 123 124 125
126 127 128 129
130 131 132 133
134 135 136 137
138 139 140  
       
       

 


exercise CXV

§ 651. Cia leis . .. whose? as cia leis an áit? To whom does the place belong? Cia leis an páisde sin? Whose child is that?

§ 652. Féin (faen), self, mé féin, tú féin, sé féin; liom féin, leat féin, etc. When placed thus after pronouns is it often aspirated, as if it formed a compound word with the pronoun; mé-ḟéin (mae haen). But mé féin had better be used.

§ 653. With the possessives mo, do, etc, féin = own. Note the order of the words: mo ṫír féin, my own country; do ḃean féin, thy own wife; a ċeann féin, his own head; a súil féin, her own eye; ar dteaċ féin; our own house. ḃúr n-áit féin, your own place; a bpáisde féin; their own child.

§ 654. Translate into English

 • Is maith an t-súil atá ag an bhfear sin.
 • Is folláin an áit í so.
 • Is linn féin ar dtír féin.
 • Nach libh féin bhur dtír féin?
 • Is linn, go deimhin; acht ní'l teach ná tí againn anois, atámuid ar seachrán ó n-ar dtír féin.
 • Bhí sinn saidhbhir fad' ó, aht atámuid bocht anois.
 • Cá raibh Domhnall indé? Bhí sé ar an aonach.
 • Cia an t-aonach? Aonach Bhaile an Átha.
 • An raibh capall aige? Bhí, agus thug sé capall eile a bhaile leis, acht ní leis féin an capall sin.
 • Chuaidh Art a bhaile indiu.

§ 655. Translate into Irish

 • I am in a great hurry, give me that horse, he belongs to me.
 • Donald has his own story, and Nora has her own story.
 • That bag is mine. It is not mine, that is my own bag.
 • Your bag is below on the road.
 • Whose is that land? The land is Michael's, but the cow and the calf are John's.
 • John bought that horse and that mare at the fiar.
 • This country is not ours now.
 • Is this little horse your own? No; it is my father's.

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

 

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h III  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 5
©2005 phouka.com