prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book 3:
Lessons
Menu

Preface
Phonetics

  95 96 97
98 99 100 101
102 103 104 105
106 107 108 109
110 111 112 113
114 115 116 117
118 119 120 121
122 123 124 125
126 127 128 129
130 131 132 133
134 135 136 137
138 139 140  
       
       

 


exercise CX

§ 618. A departure from the ordinary collocation of words is permitted in poetry. Thus a poem begins—

Mo rós, mo lil, mo ċaor is tú, thou art my rose, my lily, my berry.

§ 619. An in exclamations the verb may be omitted.

(a) mo ġráḋ ṫú! (mŭ γrau hoo) My love (art) thou.
(b) mo ġoirm tú! (mŭ γerm hoo) Bravo! (my choice art thou)
(c) m'anam astiġ ṫú! (mŭ mon'-ăm ash-tee' hoo) my soul within (art) thou.

§ 620. We have already mt the demonstrative adjectives so, sin, and úd; as an fear so, this man; an tsúil sin, that eye; an ḃean úd, yon woman. We have also just seen that this, that, those when meaning this, or that (person), those (persons) are translated sé so, sé sin; sí so, sí sin; é so, é sin; í so, í sin; siad so, siad sin; iad so, iad sin. As, atá sé so duḃ, aċt atá sé sin bán, this (person) is black-haired, that (person) is white-haired. Is é so Doṁnall, this is Donal.

§ 621. In sentences like these last given úd is never used, but also súd (soodh). In the spoken language often siúd (shoodh) or shortened to siud (shudh). As — An é súd Tomás, is that person beyond there, Thomas? Atá sí súd óg fós. Yonder woman is young yet. Cá ḃfuil siad súd? Where are those people? So that úd is used only after a noun, and súd either alone (as we will explain next section) or with the pronouns sé, sí, siad, é, í, iad.

§ 622. The older and shorter forms for—

This is he is so é
That is he is sin é
Yon is he is súd é
Yonder person is he is súd é

These are perfectly regular. THey are usually shortened to so é (colloquially often seo é (shŭh ae)), sin é, súd é. So so é, so iad; si í, sin iad; súd í, súd iad.

§ 623. Similarly we have

(is) so an fear this is the man
(is) sin an ḃean that is the woman
(is) súd an áit yon in the place

and the longer forms, (is) so é an fear , this is he, the man = this is the man; sin í an áit; súd í an bean, etc.

§ 624. Phrases

So ḋuit (for is so ḋuit), her is for thee; as, so ḋuiṫ do ṗíopa, here is your pipe for you. Súd ort (for ólaim súd ort, I drink that on thee, to thy health = good health! Sláinte, or sláínte ṁaiṫ, are also used.

§ 625. Translate into English

 • Sin é an sagart amuigh ar an mbóthar.
 • Súd í an áit.
 • Feuch an droichead, agus súdé Diarmuid ag teacht a bhaile ó'n aonach.
 • So é an leabhar mór.
 • Suidh síos, a Phádraig, so dhuit an stól.
 • An bhfuil sgeul nuadh ar bith agat indiu?
 • So an sgeul atá agam.
 • Súd é an t-oileán mór, amuigh ins an bhfairrge; atá mo theach nuadh ar an oileán úd.

§ 626. Translate into Irish

 • Is that your house? That is no my house, this is my house.
 • Did you see my horse? No, is that he? (an é rúd é)
 • No, he is outside standing on the road.
 • Are you (the) man of the house? No, that is (the) man of the house, he is standing at the door.
 • Drink this drink. Good health!
 • Is the wine sweet? No, it is bitter.

 

 

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

 

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h III  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 5
©2005 phouka.com