prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book 3:
Lessons
Menu

Preface
Phonetics

  95 96 97
98 99 100 101
102 103 104 105
106 107 108 109
110 111 112 113
114 115 116 117
118 119 120 121
122 123 124 125
126 127 128 129
130 131 132 133
134 135 136 137
138 139 140  
       
       

 


exercise CV

Eclipsis—further examples

§ 587. Ins an mbaile (mwal'-ĕ), in the town. THis si the usual phrease for "at home", and is usuallyl shortened to 'sa mbaile, as, an ḃfuil fear an tiġe 'sa mbaile, is the man-of-the-house at home? Ní'l bean an tiġe 'sa mbaile anois. Distiniguish between 'sa mbaile, or ag baile, at home; a ḃaile, homewards; ó ḃaile (ō Wal'-ĕ) from home.

Ins an gcúinne (goo'-ne), in the corner.

§ 588. We have already seen—

atáim mo' {luiġe, ṡuiḋe, ṡeasaṁ} I am lying, sitting, standing
atáir 'do thou art
atá sé 'na he is
atámuid 'nar we are
atáṫaoi 'n ḃur ye are
atáid 'na they are

We have now to add—

atáim 'mo {ċodlaḋ, ċoṁnuiḋe, ṫost, ḋúiseaċt} I am asleep, at rest, silent, awake
atáir 'do thou art
atá sé 'na he is
atámuid 'nar {gcodlaḋ, gcoṁnuiḋe, dtost, ndúiseaċt} we are
atáṫaoi 'n ḃur you are
atáid 'na they are

Atá sí 'na luiġe, 'na siḋe, 'na seasaṁ, 'na soṁnuiḋe, 'na tost, 'na codlaḋ, she is...

§ 589 TRanslate into English

  • An ḃfuil tú 'do ċoḋlaḋ (CHŭl'-oo) fós?
  • Ní'lim, atá mé 'mo ḃúseaċt (γoodh-ăCHth), ní'l codlaḋ orm.
  • Aa bean am tighe tinn anois, bidheann sí 'na suidhe ins an gcúinne.
  • Bí 'do thost, a Phádraig, ní'l ciall agat.
  • Ní bhídheann bean 'na tost go minic.
  • Bídheann ciall ag amadán.
  • Atá Donnchadh 'na sheanfhear anois, agus ní bhidheann e amuigh.
  • Atá Pádraiġ agus Seumus 'na gcodlaḋ (gŭL'-oo).
  • An bhfuil an bárd 'na thost?

 

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

 

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h III  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 5
©2005 phouka.com