prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e

Book 3:
Lessons
Menu

Preface
Phonetics

  95 96 97
98 99 100 101
102 103 104 105
106 107 108 109
110 111 112 113
114 115 116 117
118 119 120 121
122 123 124 125
126 127 128 129
130 131 132 133
134 135 136 137
138 139 140  
       
       

 


exercise CXL

§ 834. A very idiomatic construction results from the omission of do ḃeiṫ in certain cases, after the conjunction agus, nó, aċt.

Dá mbéiḋeaḋ Miċeál boċt annso, agus é (do ḃeiṫ) beo arís, do ḃéiḋeaḋ míle fáilte aige róṁat. If poor Michael were here and (suppose) him (to be) alive again, he would welcome you.

Do ċonnaic Seaġán í agus é ag teaċt a-ḃaile, John saw here and he coming home = when he was coming home.

Do ḃí eolas agam air fad' ó, agus mé im' buaċaill, I knew him well, and I a boy = when I was

Is luaċṁar an t-anam, mar aduḃairt an táilliúir agus é ag riṫ ó'n nganndal, life is precious, as the tailor said and he (= when he was) running from the gander.

Ní'l ins an doṁan uile mo ċráḋ, agus tú (do) ḃeiṫ liom, My torment is not in all the world, and you to be (=if you be) with me.

Do ċuaiḋ Cormac amaċ agus a láṁ briste, Cormac went out, his hand (being) broken.

An ḃfaca tú an Ċúilfionn, agus í ag riuḃal ar an mbóṫar? Have you seen the Coolun, when she was walking on the road?

Luaċṁar Loo'-ăCH-Wăr  
Anam on'-ăm soul
ainm an'-i/m name
táilliúir thau'-loor tailor
Riṫ like wri in written running
Ganndal goN'-dhăl) gander
Doṁan dhou-ăn world
Cráḋ Krau torment

 

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

 

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h III  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 5
©2005 phouka.com