prev
p h o u k a  h o m e i r i s h  l e s s o n s  h o m e
next

Book 3:
Lessons
Menu

Preface
Phonetics

  95 96 97
98 99 100 101
102 103 104 105
106 107 108 109
110 111 112 113
114 115 116 117
118 119 120 121
122 123 124 125
126 127 128 129
130 131 132 133
134 135 136 137
138 139 140  
       
       

 


§ 778. So also the following—

Atá an fear tinn becomes is é an fear atá tinn.
Do ḃi an ḃean tinn becomes is í an ḃean do ḃí tinn.
an ḃfuil Niall tinn? becomes an é Niall atá tinn
Ní'l Bríġíd tinn becomes ní h-í Bríġíd atá tinn.
Béiḋid Niall agus Bríġid tinn becomes is iad Niall agus Bríġid ḃéiḋeas tinn.

§779. The emphatic forms of the pronouns have been already given.

mise sinne
tusa siḃ-se
se-sean, saisean siad-san
sí-se, sise  

After is: eisan, ise, iad-san are used.

§ 780. Sentences like atámuid annso, in which an adverb, not an adjective, is found after the verb, are treated like atá mé tinn.

Atámuid annso becomes is annso atá muid.
An mbéiḋṫí annsin? becomes an annsin ḃéiḋṫí?
Ní ḃéiḋís annsúd becomes ní annsúd do ḃéidís.

Go is the sign of the adverb: maiṫ, good; go maiṫ, well.

§ 781. Translate into English

Cia h-é sin ag an doras? Is mise atá ann. An tusa atá ann go deiṁin. Is mé. An tinn atá tú? Ní h-eaḋ, aċt fliuċ, atáim ag teaċt a ḃaile ó'n aonaċ. Fosgail an doras. Tar asteaċ, agus suiṫ síos annso. Cuir do ḃóta ar an stól so. Ní h-é mo ċóṫa atá fliuċ, aċt mé féin, ní raiḃ an cóta orm. Cia ċaoi ḃfuil Seaġan? Ní'l sé go ró-ṁaiṫ. Cad 'tá air? An tinn atá sé? Is é atá tinn, go deiṁin; atá sé 'na luiġe. Naċ fliuċ atá an aimsir anois? Is eaḋ, go deiṁin; is fliuċ agus is garḃ an aimsir í. Naċ glas ḃiḋeás an feur in Éirinn! Feuċ an ṗáirc ḃeag úd, naċ í atá áluinn anois? Aċt ins an ḃfoġṁar (Wō-Wăr) is buiḋe ḃéiḋeas in ṗáirc ċeudna, nuair ḃéiḋeas an coirce uirri. Ba ḃinn an t-eun na ṡuiḋe ar an gcrann. Ní h-é an foġṁar atá ann anois, aċt an saṁraḋ. Níorḃ é an capall do ḃí ag an doras aréir, aċt an ḃó ḃán ḃiḋeas amuiġ ins an bpáirc.

§ 782. Translate into Irish

  • Is the grass or the oats that was wet? The grass, as it was raining yesterday.
  • How bright the moon was last night! The night was as bright as the day, but in the morning the rain came, and that was (ba h-í sin) the heavy rain indeed.
  • Wat a nice spinning-wheel Brigid will have now!
  • Is it not he who will be coming with us to Dublin? No, it is he who went yesterday, it is these (people) who will be coming with us.
  • There is some person standing in the doorway. It is the man of the house that it there.
  • Is it not the man of the house that is sick, if he were sick he would not be standing in the door and the weather so cold.
  • If he is sick, he ought not to be there.
  • There is nothing the matter with him, it is his son who is sick.

 

note that
phonetic
symbols
are not
necessarily pronounced
as in English

See § 13-16

 

contact me!
s i m p l e   l e s s o n s   i n  i r i s h III  -   o ' g r o w n e y  1 8 9 5
©2005 phouka.com